SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Doctoral Seminar - YDO007
Title: Doktorský seminář II.
Guaranteed by: PhD Civil Society Studies (24-DSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/8, C [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Teacher(s): doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.
Annotation -
Last update: JAJE (16.10.2012)
This doctoral seminar provides students with the opportunity to present, discuss and consult their dissertation research works in progress.
Syllabus - Czech
Last update: Kristýna Macková (21.02.2018)
Povinná:
MCMILLAN Kathleen - WEYERS Jonathan. How to Write Dissertations & Project Reports. Upeer Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010. 286 s. ISBN 0273726935.

PUNCH, F. Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2008. 230 s. ISBN 978-80-7367-468-7.

SKOVAJSA, Marek. Příručka pro zpracování bibliografických odkazů při psaní diplomových a disertačních prací. Praha: Katedra studií občanské společnosti FHS UK, 2009. 28 s. Nepublikovaný dokument.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 80-86429-40-7.

Course completion requirements - Czech
Last update: Kristýna Macková (21.02.2018)

Student je povinen se doktorského semináře účastnit po celou dobu svého studia.

Předpokládá se 75% účast na semináři a aktivní prezentace postupu práce na disertaci.

V případě výjezdu na stáž je student omluven z účasti, není však zbaven povinnosti splnit předepsaný výstup.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html