SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Seminar: Longevity studies - YDL011
Title: Seminář: Studia dlouhověkosti
Guaranteed by: Ph.D. - Longevity Studies (24-DSD)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 2/6 C [hours/semester]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Annotation -
Last update: Mgr. Petra Fejfarová (23.03.2018)
This doctoral seminar provides students with the opportunity to present, discuss and consult their thesis projects, as well as to participate in the research activities of Philosophical Module.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Petra Fejfarová (23.03.2018)

Atestační podmínky:

1. Pravidelná účast na semináři.

2. Prezentace své práce v semináři.

3. Předložení dohodnutého vlastního textu.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Petra Fejfarová (23.03.2018)

1. HOFFMANN, Frédérique, RODRIGUEZ, Ricardo. Informal Carers: Who Takes Care of Them? Wien: European Centre, 2010.

2. HOLMEROVÁ, Iva, Ed. Madridský plán a jiné strategické dokumenty, Praha, EVerlag, 2007. ISBN 978-80-254-0174-3

3. HOLMEROVÁ, Iva, STAROSTOVÁ, Olga, VEPŘKOVÁ, Radka & WIJA, Petr. Bedekr aktivního stárnutí, Praha, Fakulta humanitních studií UK, 2013. ISBN 978-80-87398-36-4

4. HOLMEROVÁ, Iva. a kol. Dlouhodobá péče - geriatrické aspekty a kvalita, Praha, Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5439-0

5. HRADCOVÁ, Dana. Moc v sociálně zdravotních službách. PhD, Karlova Univerzita, 2015.

6. HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. Havlíček Brain Team. Praha, 2010. ISBN 978-80-87109-19-9

7. INHORN, Marcia D. & WENTZEL, Emily A. Medical Anthropology at the Intersections. Durham and London Duke University Press, 2012. ISBN 978-0-8223-5251-8

8. KALVACH, Zdeněk. Křehký pacient a primární péče, Praha, Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4026-3

9. KALVACH, Zdeněk, ZADÁK, Zdeněk & JIRÁK, Roman et al. Geriatrie a gerontologie, Praha, Grada-Avicenum, 2004. ISBN 80-247-0548-6

10. MÁTL, Ondřej. Stárneme v České republice aktivně a zdravě? Analýzy projektu FRAM. Praha: Ministerstvo zdravotnictví, Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče UK FHS,

11. Evropské centrum, 2013.

12. MATSON, Johny L. Handbook of Assessment in Persons with Intellectual Disability. Baton Rouge, Lousiana, 2007. ISBN 978-01-236-6235-4

13. MOL, Annemarie. The Body Multiple: Ontology in Medical Practice. Washington, Duke University Press Books, 2002. ISBN 978-082-232-917-6

14. BURCIN, Boris & KUČERA, Tomáš. Prognóza populačního vývoje České republiky na období 2008-2070. Praha: Rada vláda pro seniory a stárnutí populace, 2010.

15. ŠTĚPÁNKOVÁ, Hana, HÖSCHL, Cyril & VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Gerontologie - současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd. Praha, Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2628-4

RUSINA, Robert & MATĚJ, Radoslav. Neurodegenerativní onemocnění. Praha, Mladá fronta, 2014. ISBN 978-80-204-3300-8

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html