SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar: work with scientific and literary sources - YDL001
Title: Seminář: práce s vědeckými a literárními prameny
Guaranteed by: PhD Longevity Studies (24-DSD)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Kateřina Macháčová, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
Annotation -
This doctoral seminar provides students with the opportunity to present, discuss and consult their thesis projects, as well as to participate in the research activities of Philosophical Module.
Last update: JAJE (20.10.2016)
Requirements to the exam - Czech

Atestační podmínky:

1. Pravidelná účast na semináři.

2. Prezentace své práce v semináři.

3. Předložení dohodnutého vlastního textu.

Last update: JAJE (20.10.2016)
Syllabus - Czech

Smyslem "Doktorandského semináře - Filosofická antropologie" je poskytnout doktorandům příležitost prezentovat, diskutovat a konzultovat projekty svých disertačních prací a zároveň jim otevřít možnost participovat na badatelské práci kolektivu Filosofického modulu.

Seminář bude probíhat blokově jednou za měsíc v součinnosti s Teoretickým seminářem Filosofického modulu.

Od doktorandů se předpokládá, že na začátku semináře představí téma a záměr své doktorské práce a že dále v průběhu semináře připraví a přednesou podrobnější prezentaci vybraných motivů své práce.

Pro uzavření semináře v daném semestru se předpokládá po vzájemné dohodě předložení odborného článku, přednášky či části disertační práce, které doktorand v daném semestru vypracoval.

Last update: JAJE (20.10.2016)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html