SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Historical Anthropology - YDI002
Title: Historická antropologie
Guaranteed by: PhD General Anthropology (24-DIC)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 0
Examination process: combined
Hours per week, examination: 0/8, Ex [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. Dr. phil. Pavel Himl
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Teacher(s): prof. Dr. phil. Pavel Himl
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Annotation -
Last update: JAJE (21.06.2010)
This is a doctoral level introductory course to historical anthropology that is explained as an independent branch of anthropology.
Registration requirements - Czech
Last update: prof. Dr. phil. Pavel Himl (26.05.2011)

V dostatečném předstihu před konáním zkoušky je vhodné kontaktovat alespoň jednoho z jejích garantů a poradit se s ním jak o volbě studijní literatury, tak o povaze a obsahu požadované eseje.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. Dr. phil. Pavel Himl (28.08.2012)

Modul je uzavřen dílčí doktorskou zkouškou, která je komisionální povahy. U zkoušky jsou obvykle položeny tři základní otázky, z nichž jedna se váže k eseji, kterou studující musí odevzdat nejpozději týden před termínem zkoušky oběma garantům. Esej v rozsahu zhruba pěti normostran by měla být zaměřena na možné historickoantropologické aspekty dizertačního projektu studující/ho (tzn. lze pojednat jak souvislost projektu s historickou antropologií, tak i jeho odlišnost o HA). Zbylé otázky se váží k literatuře nastudované k této zkoušce (orientační seznam viz sylabus předmětu).

Syllabus - Czech
Last update: JAJE (07.03.2018)
Povinná literatura

1. BURKE, P. (ed.), New Perspectives on Historical Writing, Cambrigde: Polity, 2005. ISBN 0271021179

2. GINZBURG, C. Clues, Myths and the Historical Method, Baltimore: The Johns Hopkins Unversity Press, 1992. ISBN 080184388X

3. BURKE, Peter. Co je kulturní historie?. První vydání v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2011, 217 s. ISBN 9788073633028.

4. DARNTON, R. The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History, London: Penguin Books, 1991. ISBN 0394729277.

5. LEVI, G. Inheriting Power. The Story of an Exorcist, Chicago: University of Chicago Press, 1988. ISBN 0226474186.

6. BURKE, P. Žebráci, šarlatáni, papežové. Historická antropologie raně novověké Itálie. Eseje o vnímání a komunikaci, Jinočany: H & H, 2007. ISBN 9788073190699

Doporučená literatura

1. DRESSEL, G. Historische Anthropologie. Ein Einführung, Wien: Böhlau, 1996. ISBN 8086898229.

2. VAN DÜLMEN, R. Kultura a každodenní život v raném novověku I. - III. Praha: Argo, 1999. ISBN 8072031163.

3. BURKE, P. Variety kulturních dějin. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2006. 251 s. Klasikové společenských věd. ISBN 80-7325-081-0.

4. GEERTZ, C. Interpretace kultur, Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. ISBN 8085850893.

5. GINZBURG, C. Sýr a červi, Praha: Argo, 2000. ISBN 807203278X.

6. CHARTIER, R. Na okraji útesu. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 276 s. ISBN 978- 80-87378-52-6.

STORCHOVÁ, L. a kol. Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě. Vydání první. V Praze: Scriptorium, 2014, 449 stran. ISBN 9788087271872.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html