SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Methods of Quantitative and Qualitative research - YDEE009
Title: Metody kvantitativního a kvalitativního výzkumu
Guaranteed by: PhD Applied Ethics (24-DAE)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 0
Examination process: written
Hours per week, examination: 0/20, Ex [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.
Annotation -
Last update: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. (26.04.2021)
Anthropological basis of human freedom, thus also ethics. Well-established rules do not limit human freedom, but enable it.
Literature - Czech
Last update: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. (04.05.2021)

Povinná:

  • Novotná, Hedvika, Špaček, Ondřej, Šťovíčková, Magdaléna, (eds.). Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2019, 495 s. ISBN 978-80-7571-025-3.
  • Pols, Jeannette. . In Towards an empirical ethics in care: relations with technologies in health care. (2015): -.
  • Řiháček, Tomáš, Čermák, Ivo, Hytych, Roman. Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 190 s. ISBN 978-80-210-6382-2.
  • Pols, Jeannette. Good relations with technology: Empirical ethics and aesthetics in care. In Nursing Philosophy. (): -.

Doporučená:

  • Rabušic, Ladislav, Soukup, Petr, Mareš, Petr. Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 573 s. ISBN 978-80-210-9249-5.
  • Becker, Howard S. Richards, Pamela. Writing for social scientists : how to start and finish your thesis, book, or article. Chicago: University of Chicago Press, 2007, 180 s. ISBN 0-226-04108-5.

Syllabus - Czech
Last update: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. (26.04.2021)
Povinná literatura:
  • NOVOTNÁ, H ., ŠPAČEK, O ., ŠŤOVÍČKOVÁ JANTULOVÁ, M . Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha, FHS UK, 2020. ISBN 978-80-7571-025-3
- ŘIHÁČEK, T., ČERMÁK, I., HYTYCH, R. Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6382-2
POLS, J. 2015. Towards an empirical ethics in care: relations with technologies in health care. Medicine, Health Care and Philosophy, 18(1), 81-90. [details]

Pols, J. 2017. Good relations with technology: Empirical ethics and aesthetics in care. Nursing Philosophy, 18(1), [e12154]. [details]

Doporučená literatura:
RABUŠIC, Ladislav; SOUKUP, Petr; MAREŠ, Petr. Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS). Masarykova univerzita, 2019. ISBN: 978-80-210-9248-8

BECKER, H. S., & RICHARDS, P. 2007. Writing for social scientists: How to start and finish your thesis, book, or article (2nd ed). University of Chicago Press.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html