SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Základy humanitní vzdělanosti I. - YCZV301
Title: Základy humanitní vzdělanosti I.
Guaranteed by: Programme SHV - Historical Module (24-HM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. PhDr. Zdeněk Pinc
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Annotation - Czech
Náplní přednášek je filosofická reflexe o povaze humanitní vzdělanosti. V jejím kontextu je tematizován i vztah filosofie a náboženství, vznik jednotlivých humanitních věd či vliv moderních přírodních věd na formování nynějšího rozumění člověka sobě samému. Přednášky jsou tak orientovány historicky, nicméně jejich cílem je zamyšlení nad současnou situací člověka a nad možnostmi jeho sebereflexe.
Last update: Zika Richard, Mgr., Ph.D. (22.09.2021)
Syllabus - Czech

Sylabus kurzu:

1) Proměny v lidské sebereflexi podmíněné vývojem přírodních věd od 17. do počátku 19. století

2) Proměny v lidské sebereflexi podmíněné vývojem přírodních věd v 19. století

3) Reakce na přírodovědecké tematizace člověka

4) Filosofická antropologie - její podoby

5) Max Scheler - Místo člověka v kosmu I

6) Max Scheler - Místo člověka v kosmu II

7) Max Scheler - Místo člověka v kosmu III

8) Martin Heidegger - Od rozumného živočicha k Dasein 

9) Martin Heidegger - Bytí a čas I

10) Martin Heidegger - Bytí a čas II

11) Martin Heidegger - Bytí a čas III

12) Závěrečné kolokvium

Last update: Zika Richard, Mgr., Ph.D. (31.10.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html