SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Philosophy (Exam) - YBZB60000
Title: Úvod do filosofie
Guaranteed by: Programme SHV - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2020
Semester: both
E-Credits: 5
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: YBZB60000
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Is pre-requisite for: YBF076
Annotation -
A compulsory exam in philosophy for the undergraduate students.
Last update: Lukešová Lenka, Bc. (03.06.2011)
Registration requirements - Czech

Úvod do filosofie je ve studijním plánu doporučeno absolvovat do konce druhého semestru.

Konkrétní termíny zkoušky jsou vypisovány prostřednictvím Studijního informačního systému (funkce "Termíny zkoušek …").

Termíny jsou vypisovány během zkouškového období, vyjma září. Ve zkouškovém období v září jsou otevírány pouze termíny opravné.

Last update: Synek Stanislav, Mgr., Ph.D. (29.05.2018)
Syllabus - Czech

S případnou žádostí o prezenční ústní zkoušení se prosím obraťte na Stanislava Synka.

 

Povinně-volitelná literatura je rozdělena do setů. Student si vybere právě jeden z těchto setů. V přípravě na zkoušku přečte všechny texty vybraného setu, pro sebe si je vhodným způsobem zpracuje a připraví na zkoušku. Před zahájením zkoušky student odevzdá zkoušejícímu vyplněný formulář, kde zaškrtne set textů, který si pro zkoušku přečetl. Formulář se seznamem setů textů získá výše souborech ke stažení.

Přípravu na zkoušku doporučujeme zahájit již v 1. semestr studia, nejlépe v souvislosti s Proseminářem k interpretaci textů.

Last update: Synek Stanislav, Mgr., Ph.D. (01.02.2021)
Course completion requirements - Czech

S případnou žádostí o prezenční ústní zkoušení se prosím obraťte na Stanislava Synka.

Last update: Synek Stanislav, Mgr., Ph.D. (01.02.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html