SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Bachelor's Thesis Preparation - YBZA50000
Title: Příprava bakalářské práce
Guaranteed by: Programme SHV - Qualified Skills Module (24-QM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2020
Semester: both
E-Credits: 20
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: YBZA50000
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Lenka Halbichová
Mgr. Kateřina Jirsová
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Is incompatible with: YBE014
Is interchangeable with: YAK47999I
Annotation -
This course is designed for the undergraduate students to improve their preparation for the bachelor's thesis writing process.
Last update: Lukešová Lenka, Bc. (06.06.2011)
Entry requirements - Czech

"Příprava bakalářské práce" bude automaticky zapsána studentům oboru SHV, kteří se přihlásí ke Státní závěrečné zkoušce (termíny pro podávání přihlášek k SZZ jsou stanovené harmonogramem aktuálního akademického roku).

Last update: BLACKMAMBA (17.10.2013)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html