SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
B.A. Comprehensive Exam in Philosophical Anthropology - YBZA20000
Title: Filosofická antropologie
Guaranteed by: Liberal Arts and Humanities - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2018
Semester: both
E-Credits: 10
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: YBZA20000
Note: can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.
PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.
doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Mgr. Jiří Tourek, Ph.D.
Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.
doc. Mgr. Tomáš Vítek, Dr.
Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
N//Is incompatible with: YBE011
Annotation -
Last update: Bc. Lenka Lukešová (31.08.2012)
This comprehensive exam in philosophical anthropology uses philosophical disputation both to test students' knowledge of fundamental philosophical concepts, and to assess their ability to debate a given philosophical issue, while drawing from the relevant readings of their choice. The exam consists of the following parts: a) The relevance of the student's philosophical reading: One part of the exam is based on the evaluation of the list of relevant philosophical literature which students have read. The aim is to evaluate the student's ability to choose philosophically relevant literature, to use it when finding answer to philosophical questions (quaestiones disputatae) or to defend his/her choice and present the issues of the chosen reading. Students are required to choose the literature from three different sources: 1. Elective texts for the exam "Introduction to History"; 2. philosophically relevant texts from the "Guided Readings" program; 3. texts which are worked with in another courses offered by Philosophical module. The list of reading is given in before the exam and is evaluated separately. This evaluation is the crucial one and influences the student's further ambitions but can be modified due to the student's work with literature during the exam. The proper use of literature in answering the philosophical questions (quaestiones disputatae) is evaluated as well. While answering the questions the student should not refer to the literature other than mentioned in the list. Thus the list of literature creates the particular intellectual field for disputation. The student's knowledge and understanding of the literature from the list is evaluated as well. b) The disputation on a philosophical question (quaestiona disputata): The main sense of this crucial part of the exam is presentation of student’s ability of philosophical thinking of a drawn question and adequate use of concepts and attitudes of the chosen texts in the list. The student draws one of the forty philosophical questions which are known in advance and is given time to prepare the answers. During the oral part of the exam the student is required to formulate the basic issue, to develop it and to present it in a broader perspective which can be complemented, compared or opposed each other. The debate with the commission is an important part of the exam. The commission evaluates if the student is able to formulate the issue, to rationally justify the presented perspectives and to discuss and argue about it. c) The kKnowledge of basic philosophical concepts: The ability of knowing and using basic philosophical concepts is evaluated and additional questions are given. Recommended literature for the basic philosophical concepts: BENYOVSZKY, L., Úvod do filosofického myšlení, Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. For the successful completion of the exam the student has to succeed in all three parts. The total evaluation is based primarily on the crucial part of the exam - the disputation on a philosophical question (quaestiona disputata). Other two parts of the exam have only corrective character.
Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. (18.05.2018)

Způsob registrace termínu k vykonání zkoušky:

Konkrétní termíny zkoušky jsou vypisovány prostřednictvím Studijního informačního systému (funkce "Termíny zkoušek …"). Termíny jsou vypisovány rovnoměrně během období výuky i během zkouškového období, vyjma září. Ve zkouškovém období v září jsou otevírány pouze termíny opravné.

Upozornění: V celkovém úhrnu všech termínů bude v daném semestru vypsáno vždy dostatečné množství míst tak, aby se dostalo na všechny potencionální adepty. Avšak vzhledem k omezeným časovým, prostorovým i personálním kapacitám není možné na konci semestru vypisovat další dodatečné termíny. Z toho plyne, že je potřeba využít všech vypsaných termínů, k čemuž je ovšem zapotřebí včas zahájit přípravu na zkoušku (nejlépe se začít připravovat hned od začátku 3. semestru v návaznosti na zkoušku Úvod do filosofie).

 

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. (18.09.2011)

K Souborné zkoušce z filosofické antropologie lze přistoupit po úspěšném splnění dvou předpokladů:

1. Proseminář k interpretaci textů, resp. Filosofický proseminář.

2. Zkouška Úvod do filosofie.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html