SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Cultural Ecology I - YBSC181
Title: Kulturní ekologie – environmentální antropologie I.
Guaranteed by: Programme SHV - Social Sciences Module (24-SM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, MC [HT]
Capacity: 50 / unknown (50)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D.
Pre-requisite : {Úvod do sociokulturní antropologie (prezenční nebo kombinovaná forma)}
Incompatibility : YMSKE017
Is pre-requisite for: YBSC206
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Hana Gabrielová (26.05.2021)
Zájem o environmentální antropologii (EA) v současnosti enormně vzrostl díky ekologické krizi v čase tzv. antropocénu. Řada aktuálních debat, jež hýbou odborným i veřejným světem, má své předchůdce v téměř stoleté historii oboru, na které se ale často zapomíná. Kurz představí klíčové školy, koncepty, debaty a příklady z minulosti environmentální antropologie. Pozornost je věnována zejména kulturní ekologii a ekosystémovému přístupu tzv. ekologické antropologie.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html