SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Research Workshop: Informal Volunteering in Times of Russo-Ukrainian War - YBSC174
Title: Výzkumný workshop: neformální dobrovolnictví v době války na Ukrajině
Guaranteed by: Programme SHV - Social Sciences Module (24-SM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/12, C [HS]
Capacity: unknown / 6 (6)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Teacher(s): doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Co-requisite : {Úvod do sociologie (prezenční i kombinovaná forma)}
Incompatibility : YMN221
Pre-requisite : YBSA004
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Hana Gabrielová (08.01.2021)
Během jara a následně podzimu 2020 začala vznikat řada neformálních a svépomocných skupin občanů, kteří reagovali na krizi způsobenou pandemií covid-19. Cílem našeho výzkumu bude zmapovat podobu a roli neformálního dobrovolnictví a svépomocných skupin v tomto krizovém období na komunitní úrovni s využitím mnohonásobné případové studie. Výzkumný workshop umožňuje studujícím podílet se na realizaci empirického sociologického výzkumu. V rámci úvodních blokových setkání budou mít studující možnost participovat na přípravě výzkumného projektu (specifikace tématu, teoretických východisek, volbě metodologie, atd.) a následně klíčovou část kurzu bude tvořit vlastní realizace výzkumu, tzn. sběr dat. Výstupem kurzu bude uspořádání studentské minikonference, kde budou reflektovány zkušenosti z výzkumu a prezentována první zjištění. Podmínkou pro účast na workshopu je absolvování kurzu věnovaného metodám výzkumu ve společenských vědách, radost z týmové práce a zájem vyzkoušet si samostatnou výzkumnou práci v terénu pod vedením zkušených výzkumníků.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html