SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Anthropology of Body - YBSC058
Title in English: Antropologie těla
Guaranteed by: Liberal Arts and Humanities - Social Sciences Module (24-SM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2018 to 2018
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 MC [hours/week]
Capacity: unknown / 25 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Alžběta Wolfová
Teacher(s): Mgr. Alžběta Wolfová
Pre-requisite : {Úvod do antropologie, Úvod do společenských věd II.}
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Alžběta Wolfová (01.10.2018)
Cílem tohoto kurzu je představit různé přístupy ke studiu těla a uvažování o těle v rámci sociokulturní antropologie a procvičit kritické čtení a rozumění odborným textům. Kurz je založený na četbě a následné diskusi textů z oblasti sociální, kulturní antropologie a kvalitativní sociologie. V rámci jednotlivých setkání jsou představeny základní koncepty z povinné četby, které jsou poté v rámci diskuse a cvičení aplikovány na konkrétní témata (porod, sexualita, nemoc ad.).
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Alžběta Wolfová (04.02.2019)

Výuka kurzu začíná 5.3.2019. a bude probíhat do 28.5.2019.

Témata:
1) Problematika těla z pohledu sociokulturní antropologie.
2) Sociální povaha zacházení s tělem.
3) Tělo jako univerzální symbol.
4) Tělo jako vtělení sociálních struktur.
5) Tělo jako objekt disciplinace.
6) Tělo jako zkušenost.
7) Tělo jako sociální konstrukt.
8) Tělo a identita.
9) Tělo a gender.
10) Medikalizace tělesné zkušenosti a autoritativní vědění.
11) Tělo jako nástroj vyjednávání sociálního řádu.
12) Mezi individuálním a kolektivním tělem.
13) Vědomé tělo: mezi individuálním, sociálním a politickým tělem.

Studijní literatura:
* Povinná:
FOUCAULT, M. Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin, 2000. ISBN 80-86019-96-9. Vybrané kapitoly.
LOCK, M., SCHEPER-HUGHES, N. A Critical-Interpretive Approach in Medical Anthropology: Rituals and Routines of Discipline and Dissent. In JOHNSON, T., SARGENT, C. F. eds. Medical Anthropology: Contemporary Theory and Method, Westport: Praeger, 1996, s. 41-70. ISBN 0-275-95265-7.
MURPHY, Robert Francis. Umlčené tělo. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2001. Studie. ISBN 80-85850-98-2. Vybrané kapitoly.
VÝKONNY VÝBOR EASA. Proč je dobré mít antropologii. Český lid 103(1), 2016, s. 15-21. ISSN: 0009-0794.

* Doporučená:
BUTLER, Judith. Závažná těla: o materialitě a diskursivních mezích "pohlaví". Praha: Univerzita Karlova - nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3325-1. Vybrané kapitoly.
FARQUHAR, J., LOCK, M. Beyond the Body Proper: Reading the Anthropology of Material Life. London, Durham: Duke University Press, 2007. ISBN 0822338459. Vybrané kapitoly.
FRASER, M., GRECO, M. The body: a reader. London: Routledge, 2005. ISBN 9780415340083. Vybrané kapitoly.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Alžběta Wolfová (24.02.2019)

Pro absolvování kukrzunutné přihlášení v moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7078

Aktivní participace v hodině (20 % známky)

 Anotace 4 titulů z povinné literatury (20 % známky)
 ·         1-2 odstavce
 ·         shrnutí obsahu (o čem text pojednává)
 ·         definování hlavního argumentu
 ·         paradigma (související s epistemologickými předpoklady, použitými metodami, typy otázek které text klade)
 ·         1 komentář či otázka
­(Co vás na textu zaujalo? Vyskytlo se v něm něco, čemu nerozumíte? Vyskytlo se v něm něco, s čím nesouhlasíte? Proč?)  
   
 Závěrečná esej, (60 % známky) či Závěrečná ppt prezentace vybraného tématu či Ústní zkouška z probrané látky
 ·         nutná předešlá konzultace eseje či prezentace s vyučující
 ·         esej i prezentace musí být vztaženy minimálně ke dvěma odborným titulům z oblasti antropologie či kvalitativní sociologie (min. 1 z povinné literatury kurzu)
 ·         design eseje:kompilace: pojednání vybraného téma na základě odborné literatury

• ARGUMENTY MUSÍ BÝT ZAKOTVENÉ V LITERATUŘE - pozor na plagiátorství!!!! - Přečtěte si manuál, jak citovat: https://kuk.muni.cz/animace/eiz/pdf.php?file=publikacni_etika/citace.pdf

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html