SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Summer School - YBQL002ZI
Title: Letní škola pro posluchače prezenčního studia
Guaranteed by: Programme SHV - Qualified Skills Module (24-QM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: YBQL002ZI
Note: priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
Guarantor: Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Mgr. Josef Matoušek, Ph.D.
Is interchangeable with: YBQL001ZI
Annotation -
An intensive induction programme for new students of Liberal Arts and the Humanities is designed to introduce the administration and organization of the liberal curriculum, as well as its philosophical and pedagogical aspects.
Last update: Lukešová Lenka, Bc. (18.08.2011)
Teaching methods - Czech

Kurz probíhá blokově koncem září těsně před začátkem prvního semestru.

Last update: BLACKMAMBA (23.03.2009)
Requirements to the exam - Czech

Kurz se zakončuje vyhodnocením orientace studujících ve formálních ohledech studia.

Last update: Zika Richard, Mgr., Ph.D. (21.10.2016)
Syllabus - Czech

Letní škola pro posluchače prezenčního studia se uskuteční 20., 21. a 23.9.2011.

Tématické okruhy:
1. Liberální studium jakožto studium generalis.
2. Historický výměr liberálního studia: antická enkyklios paideia, trivium a kvadrium
3. Problém specializace a specialisty: universita a polytechnika.
4. Čtení a psaní
5. Struktura bakalářského studia humanitní vzdělanosti: modul a segment.
6. Kreditní systém bakalářského studia.
7. Tutorský systém bakalářského studia.
8. Studijní strategie.
9. Úvodní zkoušky, povinné zkoušky, program Kontrolované
četby
10. Kam po skončení bakalářské studia? Struktura magisterských programů.
11. Informační systém fakulty, podatelny pro úvodní kursy do filosofie, podatelna pro
program kontrolované četby Důležité knihy.
Povinná literatura:
PINC, Z., Fragmenty k filosofii výchovy, Praha: OIKÚMENÉ, 1999.
Doporučená literatura:
ČORNEJOVÁ, I., Dějiny Univezity Karlovy I.-IV., Praha: Karolinum, 1995-8.

Last update: Palásková Kateřina, Mgr. (24.08.2011)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html