SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Empirical Social Research II. - YBQ0011ZI
Title in English: Příprava a zpracování empirického výzkumu II.
Guaranteed by: Liberal Arts and Humanities - Qualified Skills Module (24-QM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2018 to 2018
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 MC [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (20)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Ing. Libor Prudký, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Libor Prudký, Ph.D.
Annotation -
Last update: Bc. Lenka Lukešová (18.08.2011)
A follow-up to the course "Empirical Social Research I." focused on data collection techniques, the problems of field work and the interpretation of research results through mathematical and statistical methods.
Syllabus - Czech
Last update: Ing. Inna Čábelková, Ph.D. (19.06.2019)

Tématické okruhy: 1) Metody sociologického zkoumání.  2) Přehled technik pro sběr dat. 3. Tvorba, druhy, architektura, užití a zpracování dotazníku. (Podoby dotazníků, diference v užití, typy otázek a jejich užití, apod.) 4) Tvorba, druhy, konstrukce, užití a zpracování výsledků rozhovorů (Podoby a druhy rozhovorů, rozdíly v užití a zpracování, strategie a taktika vedení rozhovorů, druhy otázek a podoby zpracování, apod.). 5) Analýza dokumentů. 6) Základní podoby obsahové analýzy. 7) Podoby a možnosti sekundární analýzy. 8) Užití a druhy sociologická biografie a orální historie. 9) Sociometrické šetření a IPA. Během celého kurzu - konkretizace na potřeby bekalářské práce.

Literatura:

Prudký l., Príprava a zpracování emprického výzkumu. Elektornické uložneá, Moodle, FHS UK.

Disman M., Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, (několik vydání)

Disman M., 1993 a další vydání. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.

Giddens A., 1999: Sociologie. Praha: Argo. Kapitoly 20 a 21.

Doporučená:

Hendl J., 2004. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál

Course completion requirements - Czech
Last update: Ing. Inna Čábelková, Ph.D. (19.06.2019)

Samosttané Zpracování části výsledků empirického sociologického výzkumu v seminární práci a její obhajoba.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html