SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Slow Toning - YBKC171
Title: Slow Toning
Guaranteed by: Programme SHV - Creative Module (24-CR)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, MC [HT]
Capacity: winter:unknown / 30 (30)
summer:unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.
Annotation -
Last update: Mgr. Eva Beranová (07.06.2019)
The course takes place in the form of practical excersises. Slow Toning is a lesson of compensatory character (BODY and MIND excersises) which combines bodyweight training, stretching and loosening. The excersise is easy to coordinate. The course is suitable even for those who have small experience with aerobics. It is held in slower pace in an effort to keep knowing and control over all exercises: the emphasis is put on correct techniques and on the activation of adequate muscle groups and particularly of a deep stabilizing system. The aim is a gradual removal muscular dysbalance and a correction of incorrect locomotion stereotypes. The bodyweight training is the most important part of the lesson; bodyweight exercises are combined with stretching then. Standing exercises take about 60-70 per cent of the lesson and mat exercises the rest.
Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (18.09.2023)

Cvičení je určeno pouze ženám a koná se vždy v úterý od 15.00 do 16.00 ve FANatic studiu, nám.Míru 9, Praha 2 (budova Národního domu na Vinohradech, vchod ze Slezské ul.).

Do fitka je třeba dorazit nejpozději 10 minut před začátkem cvičení, abyste se po odbavení na recepci stihly v klidu převléci. Seznam studentek zapsaných do kursu má k dispozici obsluha recepce, která také zaznamenává presenci: při příchodu je tedy třeba zřetelně uvést, že patříte do kursu a prokázat se (ISIC); jinak by vám účast na cvičení nezaznamenali a kromě toho by po vás chtěli o něco více, než je sjednaná cena pro frekventantky kursu.

Pozdní příchod nelze akceptovat a to jak z důvodů principiálních, tak především z důvodů zdravotních; studentka, která přijde do fitka později než v 14.55, už nebude do hodiny vpuštěna. Pokud bude trvat na tom, že se chce cvičení zúčastnit, recepce ji to umožní, ale jako soukromé osobě, tedy za podmínek, které platí pro běžné klientky: nebude se jí týkat sleva pro účastnice kursu a navíc se jí účast na cvičení nezapíše do presenční listiny (tj. z hlediska formálního bude mít absenci).

Totéž, co o pozdním příchodu platí i o předčasném odchodu z hodiny: pokud nepůjde o nějakou akutní indispozici, kterou se mnou cvičenka zkonzultuje, nelze z hodiny odejít před koncem cvičení. Účast na cvičení, z něhož studentka odejde dříve, bude neplatná, i kdyby se jednalo o posledních 5 minut.

POZOR: Cvičení je součástí rozvrhu FANatic studia, který je k dispozici veřejnosti. Z toho vyplývá jednak nutnost začít a skončit v přesně daném čase, jednak nezbytnost každé jednotlivé cvičení zaplatit. V tomto ohledu byla pro účastnice kursu vyjednána zvýhodněná cena 83,- Kč (platit lze hotově nebo poukázkami Multisport, nelze platit platební kartou). Ve fitness-studiu jsou k dispozici všechny potřebné cvičební pomůcky, které budeme využívat (podložky, over bally popř. fitt bally). Samozřejmostí je uzamykatelná skříňka, sprchy, možnost zakoupit nápoje a drobné občerstvení.

Konzultace a dotazy jakéhokoliv druhu (vysvětlení efektu určitého cviku, individuální obtíže při cvičení apod.) směřujte na lektorku po skončení hodin v předsálí tělocvičny.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (18.09.2023)

Pro získání atestace je třeba dosáhnou 9 účastí: právě 9 presencí zakládá nárok na známku 3, 10-11 presencí na známku 2 a za 12 presencí účastnice obdrží  známku 1 (známkovací škála odvozena z počtu úterků, které jsou součástí výukového období semestru a na které nepřipadá státní svátek nebo děkanské volno).

Pokud z jakýchkoliv důvodů studentka nestihne absolvovat potřebný počet cvičení v období semestrální výuky, je bez problémů možné doplnit si presenci během zkouškového období, kdy cvičení probíhá v obvyklém čase, tj. od 15.00. Cvičení je po celý semestr včetně zkouškového období otevřeno frekventantkám kursu za dohodnutou zvýhodněnou cenu, čehož lze využívat i v situaci, kdy ze strany studentky již bylo dosaženo takového počtu presenčních účastí, který zakládá nárok na jedničku.

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (08.09.2021)

Předpokladem pro zápis do kursu je příslušnost k něžnému pohlaví (cvičení probíhá v dámském fitness-studiu, kde nejsou zařízeni na pánskou klientelu, a proto je určeno jen pro ženy a dívky);

s sebou sportovní oblečení (cvičí se na boso, takže pevná sportovní obuv není nutná); dále doporučuji láhev vody, ručník.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html