SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Interactive Art I. - YBK2015BI
Title in English: Intermediální tvorba I.
Guaranteed by: Liberal Arts and Humanities - Creative Module (24-CR)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2018 to 2018
Semester: both
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 0/35 MC [hours/semester]
Capacity: winter:unknown / unlimited (17)
summer:unknown / unknown (17)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Old code: YBK2015BI
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.
Is pre-requisite for: YBK2016BI
Annotation -
Last update: Bc. Lenka Lukešová (27.08.2010)
Designed for students with no previous art training, this object and spatial art workshop provides students with the opportunity to explore their creativity. It aims both to develop the ability to understand the meaning of the creative process, and also to introduce the principles of its theoretical reflection. Based on the practical indroduction of some visual arts techniques derived from twentieth-century modern art (ranging from Dada to Object Art), the course shows how the process of defining and interpreting signs is related to a personal experience at the conscious, as well as subconscious level.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Lenka Halbichová (08.07.2016)

Blokový kurs v rozsahu 24 lekcí, založený na praktických etudách, odvozených z výtvarné tvorby, uvádí posluchače do uměleckých metod avantgardy a 60. let a jejich využití pro uvolnění vlastní (nejen výtvarné) tvořivosti.

Ubytování zdarma v tělocvičně místní základní školy ve vlastních spacích pytlích a na vlastních karimatkách. K dispozici teplá sprcha a kuchyňka pro vlastní přípravu stravování, obchod s potravinami přes ulici. Vzhledem k tomu, že část výuky probíhá venku v přírodě, zvolte přiměřené oblečení!!!

Začátek v pondělí 3. října ve 20 hodin v Základní škole v Husinci u Prachatic, dopravu si zajišťují posluchači (např. autobus ze Smíchova, Na Knížecí, směr Prachatice). Konec kurzu čtvrtek 6. října ve 12 hodin.

Účastníci kursu si vezmou s sebou: měkkou tužku, náčrtník, silný fix, 4 co největší archy nebarevného balicího papíru, jablko, osobitý předmět, který byste si přáli představit ostatním, 20 stejných předmětů − lépe prostorových než plošných (příklad: 20 krabiček od cigaret, 20 plechovek od Coly, apod., ale snažte se o nejoriginálnější, abyste měli jiné než ostatní), šátek přes oči, kilogram mouky, starý oděv, který bude možné destruovat, barevnou šnůru či provázek (z přírodních materiálů) délky cca 30 m. Podle možností fotoaparát či videokameru k dokumentaci.

Atestaci posluchač získá za reflexi (kolem 3000 úhozů, případně spojenou s dokumentací), ve které vysvětlí, co a jak by bylo možné z kurzu uplatnit v jeho postoji ke světu, v dalším studiu na FHS (nikoli pouhý popis toho, co se v kurzu dělo!). Fyzickou účast na kurz nelze nijak nahradit (přihlášení a neúčastnící se nejsou klasifikování).

Pokud se nemůžete z vážných důvodů zúčastnit, omluvte se co nejdříve kvůli zařazení náhradníků.

Kontakt ke konzultacím viz: jaroslav.vancat@fhs.cuni.cz .

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Lenka Halbichová (08.07.2016)

Literatura:
Liessemann, K. P.: Filozofie moderního umění, Votobia Olomouc 2000
Rezek, Petr: Tělo, věc a skutečnost v současném umění, Jazzová sekce, Praha 1982
Srp, Karel: Minimal, earth, conceptual art, Jazzová sekce, Praha 1982
Zhoř, Igor: Hledání tvaru, Praha 1967
Zhoř, Igor: Proměny soudobého výtvarného umění, SPN Praha 1992
Zhoř, Igor - Horáček, Radek - Havlík, V.: Akční tvorba, Olomouc 1991

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html