SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Sculpture - YBK2010BI
Title in English: Modelování
Guaranteed by: Liberal Arts and Humanities - Creative Module (24-CR)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2018 to 2018
Semester: both
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 0/27 MC [hours/semester]
Capacity: winter:unknown / unlimited (12)
summer:unknown / unknown (12)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Explanation: Místo konání: ZŠ Vodičkova.
Old code: YBK2010BI
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Edita Devínska
Teacher(s): Edita Devínska
Annotation -
Last update: Bc. Lenka Lukešová (03.06.2011)
An intensive weekend course developing students' sense for plasticity and space, and exercising their 'space memory' and imagination.
Syllabus - Czech
Last update: JOSIFKO (09.01.2008)

Téma I: Doteky a pocity

Provedení: reliéf - mezi kresbou a plastikou

Praktické seznámení se základními vlastnostmi hlíny (hnětením, válením, natloukáním a pod.).

Nečekané výrazové možnosti plastického materiálu, uplatnění bezprostřednosti, upřímnosti, spontaneity.

Postup: vnitřní, z centra postupující růst objemů, od nejjednodušších vztahů k složitějším, hloubkové rozvrstvení výšky reliéfu tzv. plány.

Téma II: Svět přírodnin

Provedení: drobná plastika

Snaha o absolutní zjednodušování formy. Přiblížení se ke skutečnému smyslu věcí vyžaduje oproštění se od sebe samého.

Inspirací je příroda, její organické tvary (vejce a pod.) a růst organických prvků.

Geometrická interpretace rostlinných prvků.

Cíl je vytvořit pevnou napnutou formu oproštěnou od detailů a snaha o řád a harmonii (rovnováha, symetrie, proporce).

Téma III: Pohyb hmoty

Provedení: plastika nebo reliéf

Pohyb oživuje hmotu a objemy, respektuje přirozené vlastnosti hlíny (tvárnost, možnost členitosti).

Postup: rozbrázdění, zářezy, záseky, zásahy do hloubky, perforace, členění.

Téma IV: Prostorové hry - Hledání tvaru v prostoru

Provedení: plastika

Hmota v prostoru, její objem a tvar, obrys, modelace a světlo jsou tvárnými prvky sochařství. Hmota se v tvůrčích rukách proměňuje ve sdělení. Získává schopnost "mluvit".

Postup: začlenění hmoty do prostoru (statičnost objektu), předznamenání základních architektonických principů podpory a břemene.

Geometrizace, tvarové zjednodušení forem, zahrnutí všech pohledů na předmět.

Literatura:

Chalupecký, J.: Na hranicích umění,

Chlupáč, M.: Sochařství,

Lidický, Karel: Modelování,

Zhoř, Igor: Hledání tvaru, Praha 1967

Zhoř, Igor: Klíče k sochám,

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html