SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Language Culture - YBJ029
Title in English: Kapitoly z jazykové kultury: Čítárna I.
Guaranteed by: Liberal Arts and Humanities - Communicative Module (24-KO)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2018 to 2018
Semester: both
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2 MC [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unlimited (20)
summer:unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Karel Palek, prom. fil.
Teacher(s): Karel Palek, prom. fil.
Annotation -
Last update: Bc. Lenka Lukešová (09.12.2009)
This follow-up course is a combination of lectures and practical seminars, designed to present the issues of language culture as an aspect of language practice. The concept of language culture can be defined as a certain quality of language behavior which will lead us to clarifying the criteria for approaching various issues resulting from language practice.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Karel Palek, prom. fil. (19.09.2018)


Atestace: zápočet, který se uděluje za docházku (min. 75%) a průběžné rešerše podle zadání.

Předpokládá se též samostatné studium zadaných učebních materiálů.

Syllabus - Czech
Last update: Karel Palek, prom. fil. (06.02.2019)

 

Dosavadní kurs KJK dostává od nynějška novou, specializovanou náplň a nové poslání: bude sloužit jako průprava pro následnou četbu textů z české esejistiky 20. století v kursu Čítárna II.

V implicitní návaznosti na předchozí zkoumání stylové diferenciace řeči a konceptu jazykového vývoje se nyní zaměříme na vzájemně provázaná témata, klíčová pro pochopení jazykové výstavby textu a jeho estetické stránky, a to zejména

na slovosled (které faktory určují/ovlivňují pořádek slov v české větě?),

větný rytmus a intonaci (jež náležitě vyniknou teprve při hlasité četbě, kdy se jazykový projev stává předmětem smyslového vnímání),

aktuální členění větné (jímž se výpověď začleňuje do kontextu dané promluvy).

Pozornost věnujeme i některým doprovodným tématům, jako je žánrová charakteristika eseje a syntaktická funkce interpunkčních znamének.

 

 

 

 

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html