SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
German for historians (and others) - YBHC164
Title: Němčina (nejen) pro historiky
Guaranteed by: Programme SHV - Historical Module (24-HM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: German
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Dr. phil. Pavel Himl
Incompatibility : YMHA40
Is incompatible with: YMHA40
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: prof. Dr. phil. Pavel Himl (28.01.2023)
V 17. – 19. století byla němčina jedním ze zemských jazyků v českých zemích (ať už ho definujeme jakkoliv). Po velkou část tohoto období převažovala jakožto jazyk správy a jazyk dominantních kulturních vlivů. Na jejím pozadí a v konkurenci s ní se utvářela moderní čeština ve své funkci administrativní, vědecké i literární. Pochopení minulosti středoevropského prostoru proto není bez němčiny možné. Kurz má napomoci odhalit a zpřístupnit německojazyčné kulturní dědictví a umožnit studujícím práci s německojazyčnými zdroji. Jeho cílem je zprostředkovat pasivní, recepční kompetence pro čtení a interpretování historických pramenů a částečně také sekundární literatury. Aktivní ovládání němčiny není nezbytně vyžadováno, výhodou přesto bude to, pokud se studující s tímto jazykem již setkali, případně mají obecné lingvistické povědomí z jiných jazyků.
Teaching methods - Czech Sign Language
Last update: prof. Dr. phil. Pavel Himl (28.01.2023)
Výuka bude zaměřena na porozumění německým textům, vztahujícím se především k minulosti českých zemí v 19. a 20. století, nikoliv na souvislý výklad nebo procvičování gramatických jevů. Podle pokročilosti studujících bude doplněna o texty v němčině 18. století a starší a o paleografická cvičení (čtení starých tištěných a psaných písem). 
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Hana Gabrielová (13.12.2021)

Podmínkou atestování kurzu je průběžná aktivní účast (povoleny jsou 3 neomluvené absence) a úspěšné absolvování závěrečného testu, zaměřeného na porozumění a překlad německých historických textů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html