History of the construction industry in the 19th and 20th century: social, economic and technological aspects of modern architecture I - YBHB054
Title: Dějiny stavitelství v 19. a 20. století: sociální, ekonomické a technologické aspekty moderní architektury I
Guaranteed by: Programme SHV - Historical Module (24-HM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 40 / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Marek Suchý, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Marek Suchý, Ph.D.
Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Marek Suchý, Ph.D. (10.09.2021)
Soubor přednášek podává přehled dějin stavebního podnikání v 19. a 20. století v širších evropských souvislostech. Na příkladu stavebních dějin je sledována proměna předmoderní společnosti. Zvláštní pozornost je věnována možnosti užití tradičních (předmoderních) technologií při restaurování historických budov.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Marek Suchý, Ph.D. (13.08.2021)

Povinná:

  • Bukovský, Jan. Dějiny stavitelství : přehled vývoje architektury a stavebnictví. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2001, 152-177 s. ISBN 80-7204-215-7.
  • Geršlová, Jana. Vývoj novodobého stavebnictví v českých zemích do roku 1938 se zaměřením na betonové stavitelství a příklad firmy Pittel & Brausewetter. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2017, 5-66 s. ISBN 978-80-88018-14-8.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Marek Suchý, Ph.D. (13.08.2021)

Témata

 

1 Úvod; prameny (písemné, hmotné, obrazové) a odborná literatura

 

2 Stavební materiály (zejm. vápno, cement, kámen, cihla, beton, železobeton)

 

3 Stavební konstrukce (základy, vodorovné  a svislé konstrukce)

 

4 Stavební profese

 

5 Stavební podnikání

 

6 Inženýrské stavby (mosty, přehrady, kanalizace)

 

7 Obytné domy (město, venkov)

 

8 Dostavba katedrály sv. Víta v Praze

 

9 Stavební školství

 

10 Využití tradičních (předmoderních) technologií při restaurování historických budov

 

11. Test

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Marek Suchý, Ph.D. (13.08.2021)

Písemný test z odpřednášené látky.