SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Philosophy in the Context of Humanities - YBFS001
Title: Filosofie v kontextu humanitních věd
Guaranteed by: Programme SHV - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, STEX [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Is pre-requisite for: YBOS001
Annotation - Czech
U části státní zkoušky Filosofie v kontextu humanitních věd má adept na základě své filosoficky relevantní četby pojednat určitou filosofickou kvestii (tj. otázku), již si ke zkoušce vylosoval. Kvestie jsou rozděleny do pěti tematických okruhů, z nichž si adept ke zkoušce volí jeden okruh. Těmto tematickým okruhům jsou rovněž přiřazeny odpovídající seznamy povinně-volitelné literatury, do jisté míry však lze k zodpovězení kvestie využít i literaturu přesahující tyto seznamy. U zkoušky má adept nejprve formulovat vylosovanou kvestii jako problém, dále předvést a doložit v opoře o svou četbu různé způsoby jeho uchopení a řešení a nakonec se pokusit o srovnání takto vyložených koncepcí. V případě dotazů k FKHV se obracejte na koordinátorku zkoušky Mgr. Kateřinu Jirsovou. - katerina.jirsova@fhs.cuni.cz
Last update: Jirsová Kateřina, Mgr. (19.02.2021)
Registration requirements - Czech

K části státní zkoušky FKHV se studující může zapsat nejdříve poté, co úspěšně absolvoval povinné předměty Úvod do filosofie I. a II. a profilující výuku ve filosofii ve výši 16 kreditů.

Last update: Vrabec Martin, Mgr., Ph.D. (25.11.2019)
Syllabus - Czech

Kvestie a příslušná povinně-volitelná literatura je rozdělena do těchto pěti tematických okruhů:

A/ Jednání, svoboda a druzí

B/ Poznání a řeč

C/ Filosofie a umění

D/ Bytí, čas, dění

E/ Člověk

Kvestie jednotlivých povinně-volitelných okruhů a seznamy příslušné povinně-volitelné literatury jsou uvedeny výše v souborech ke stažení.

 

Pravidla pro sestavování seznamu povinně-volitelné literatury:

- Celkem má seznam obsahovat minimálně 12 titulů; z toho:

a/ minimálně 8 položek z nabídky povinně-volitelné literatury ze zvoleného tematického okruhu;

b/ zbylý počet do 12 lze vybrat také ze seznamu povinně-volitelné literatury (i to z jiných tematických okruhů), nicméně lze použít i filosoficky relevantní tituly dle vlastní volby mimo tento seznam povinně-volitelné literatury. Musí však jít o celé knihy.

V celém seznamu lze mít od jednoho autora maximálně tři tituly.

Za jeden titul se považuje celá v seznamu samostatně číslovaná položka, tzn. může se skládat ze dvou nebo tří kratších textů od různých autorů!

 

Procedura zkoušky

- Vlastní zkouška je zahájena vylosováním kvestie. U losování student odevzdáním vyplněného formuláře s výběrem literatury z příslušného okruhu deklaruje, který okruh si ke zkoušce vybral. Nato si vylosuje z takto deklarovaného okruhu kvestii, na jejíž přípravu je mu poskytnuto cca. 20 minut. Poté předstupuje před komisi, které má představit vypracování kvestie.

 

Last update: Vrabec Martin, Mgr., Ph.D. (12.06.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html