SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Albert Camus: From the Absurd to Revolt - YBFC257
Title: Albert Camus: od absurdna k revoltě
Guaranteed by: Programme SHV - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / 40 (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
Annotation - Czech
Filosofické reflexe Camusova pojetí revolty jako překonání absurdity, revolty jako toho, co předpokládá solidaritu. Cílem je ukázat, že se Camusova koncepce člověka a jeho situace ve světě (otázka sebevraždy, vraždy, revolty, absurdity, solidarity) zrcadlí jak v jeho filosofický textech, tak v jeho literárním díle. Budeme společně procházet texty Mýtus o Sisyfovi a Člověk revoltující a jednotlivé motivy ozřejmovat pomocí dramat a románů: Caligula, Nedorozumění, Cizinec, Mor aj. Podmínky atestace: aktivní účast (možné tři neomluvené neúčasti)-společné čtení a rozbor textu, samostatná četba mýtus o Sisyfovi. Pro lepší známku - prezentace na semináři, nebo krátký text věnující se některému Camusově textu. doporučené texty: Mýtus o Sisyfovi, Člověk revoltující, Caligula, Nedorozumění, Cizinec, Mor aj.
Last update: Petříčková Taťána, Mgr., Ph.D. (01.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html