SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Goethe, J.W., The Doctrine of Colours – Reading and Interpretation - YBFC252
Title: Goethe, Nauka o barvách – četba a interpretace
Guaranteed by: Programme SHV - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: both
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, MC [HT]
Capacity: winter:unknown / 20 (20)
summer:unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Teacher(s): doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Incompatibility : YMFH032
Is incompatible with: YMFH032
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Hana Gabrielová (05.09.2023)
Náplní semináře je četba a interpretace Goethovy Nauky o barvách (1810), jež je vedena s cílem porozumět jeho pojetí přírody (Natur) a fenoménu. V tomto semestru (ZS 2023/24) předpokládám zvládnutí předmluvy, úvodu a výkladu fyziolockých barev. Četba bude probíhat na základě pracovního překladu a německého originálu. Znalost němčiny se nepožaduje. Podmínkou atestace je aktivní účast.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html