SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Hume and Kant on Morality - YBFC251
Title: Hume a Kant o morálce
Guaranteed by: Programme SHV - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / 15 (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D.
Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Incompatibility : YMFH033
Is incompatible with: YMFH033
Annotation - Czech
Záměrem kurzu je představit a vzájemně porovnat Humeovu a Kantovu představu o základech a konkrétních podobách morálky.
Last update: Gabrielová Hana, Mgr. (04.05.2023)
Requirements to the exam - Czech

Povinná literatura

 

Hume, D., Pojednání o lidské přirozenosti. Kniha 2. Vášně, přel. H. Janoušek, Togga 2009. Vybrané pasáže

Hume, D., Pojednání o lidské přirozenosti. Kniha 3. Morálka, přel. H. Janoušek, Togga 2022. Vybrané pasáže.

Kant, I., Základy metafyziky mravů, přel. L. Menzel, OIKOYMENH 2014. Vybrané pasáže.

Kant, I., Kritika praktického rozumu, přel. J, Loužil, Svoboda 1996. Vybrané pasáže.

Kant. I., Metaphysik der Sitten nebo angl. překlad The Metaphysics of Morals, přel. M. Gregor, Cambridge 1991. Vybrané pasáže.

Last update: Vrabec Martin, Mgr., Ph.D. (27.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Kurz je atestován formou klauzurní práce, při níž bude úkolem vyložit vybrané úryvky z povinné literatury (tyto úryvky budou součástí handoutů, které mají studující k dispozici).

Last update: Vrabec Martin, Mgr., Ph.D. (04.10.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html