SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Philosophy of Living Nature I. - YBFC208
Title: Filosofie živé přírody I.
Guaranteed by: Programme SHV - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / 20 (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Annotation - Czech
Kurz se budě věnovat filosofickému a biologickému pojetí živé přírody, tj. otázce, jakým způsobem pojímat způsob existence rostlin a zvířat, jaké jsou základní charakteristiky všeho živého atd. Začneme klasickým pojetím živého u Aristotela, poté přejdeme k Descartovu mechanistickému výkladu, na nějž navazovala většina pozdější biologie. Hlavním těžištěm kurzu budou filosofické a biologické koncepce 20. století, které se snažily toto karteziánské paradigma překonat, v tomto semestru především Hans Jonas. Kurz bude mít formu semináře, tj. na hodinách budeme společně interpretovat vybrané texty. VZHLEDEM K NÁROČNOSTI PROBÍRANÝCH TEXTŮ NENÍ KURZ VHODNÝ PRO 1. ROČNÍK STUDIA!
Last update: Vrabec Martin, Mgr., Ph.D. (29.01.2024)
Literature - Czech

Povinná:

  • Arisotelés. Člověk a příroda. Praha: Svoboda, 1984, vybrané pasáže s. ISBN .
  • Descartes, R.. Meditace o první filosofii. Praha: OIKOYMENH, 2003, vybrané pasáže s. ISBN .
  • Descartes, R.. Rozprava o metodě. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1992, vybrané pasáže s. ISBN .
  • . Hans Jonas: Evoluce a svoboda. In Lidé města. 2 (2005): 83-96.

Doporučená:

  • Burgatová, F.. Svoboda a neklid zvířecího života. Praha: Karolinum, 2018, s. ISBN .

Last update: Vrabec Martin, Mgr., Ph.D. (29.01.2024)
Requirements to the exam - Czech

Závěrečný test proběhne ve čtvrtky 30.5. od 10 hod, 13.6. od 10 hod a 27.6. od 13 hod, vždy v učebně 2.01. Není třeba se nikam zapisovat, stačí přijít. Doporučuji přijít hned na první termín, ať pak v případě potřeby můžete přijít ještě na opravu.

Druhou variantou ukončení předmětu je esej na téma, které si sami zvolíte a předem ho se mnou zkonzultujete.

Last update: Vrabec Martin, Mgr., Ph.D. (16.05.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html