SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Thinking through the Phaenomena of the Present II. - YBFC187
Title: Myšlení fenoménů současnosti II.
Guaranteed by: Programme SHV - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [HT]
Capacity: 300 / unknown (300)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Václav Hájek, Ph.D.
Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.
Annotation - Czech
V letošním (2024) letním semestru se budeme věnovat souvislosti mezi humanismem, transhumanismem a posthumanismem. Krize je obvykle doprovázena úzkostí z toho, co přijde, tedy otázkou, zda život bude pokračovat podobným způsobem jako doposud, ale rovněž se jí může rozumět jako příležitosti změnit vše, co v dosavadním způsobu života bránilo plnějšímu zakoušení a potenciální kreativitě. Prizmatem ambivalentní směsice úzkosti a naděje lze vykládat naši současnost jako permanentní amplitudu procházející všemi stavy, jež leží mezi krajními body. Pokusy o nové definice toho, kým má být člověk, se pak jeví jako posuny extrémů do ještě vyhraněnější polohy. Tentokrát se v přednáškovém cyklu budou střídat vystoupení tria J. Chavalka, J. Marek a V. Hájek. Přijďte, přátelé!
Last update: Chavalka Jakub, Mgr., Ph.D. (04.04.2024)
Teaching methods - Czech

KURZ SI LZE ZAPISOVAT OPAKOVANĚ!

POKUD VÁM PŘEDMĚT NEJDE ZAPSAT, NEBOŤ JSTE JEJ JIŽ ABSOLVOVALI, POSTUPUJTE DLE NÁVODU ZDE: Registrace předmětů - Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (cuni.cz)

Last update: Váša Ondřej, Mgr., Ph.D. (29.09.2021)
Requirements to the exam - Czech

V termínu poslední hodiny (7. května 2024) proběhne krátká písemná atestace formou reflexe přednášek.

Last update: Chavalka Jakub, Mgr., Ph.D. (04.04.2024)
Syllabus - Czech

20. 2. – úvodní hodina

27. 2.

JM: „pokusy“ o překonání stárnutí, nemoci a smrtelnosti

VH: paradoxy nesmrtelnosti ve vizuální kultuře: zombie, bílé pláště, „normální a ne-normální“, aneb Co zbylo z „Já“?

 

5. 3. 

JCh: dějiny jako narcistická zranění lidské identity (ústup z metafyzicky určeného obrazu lidství)

JM: digitální nesmrtelnost (i kdybychom měli virtuální klon člověka, nemůžeme tak docela vědět, zda má takový klon i subjektivitu)

 

12. 3

JCh: předpoklady konceptu překonání lidství (Nietzsche, Stirner apod.)

VH: Kdo je tady monstrum? Quasimodo a ti „druzí“

19. 3. – VH + JM

JM: kyborgizace, enhancement člověka, Terminátor.

VH: tělo a stroj; Pygmalion, dvojník a protéza

26. 3.

JCh: je nadčlověk modelem transhumanistického technologického projektu?

VH: sebekontrola v čase hédonismu; disciplinace těla; konstrukt podoby a identity – fobie i slast z vlastní multiplikace; „Já je někdo jiný“.

2. 4.

JCh: zvíře/člověk x čověk/stroj – transhumanistická výzva tradiční vymezování se člověka vůči přírodě

VH: sítě, pavučiny, zámotky a podhoubí. Jedinec a vlákna aneb kde končí jedinec?

9. 4.

JM: Feuerbach – Gattungswesen ;u Feuerbacha myšlenka rodové plnosti bytosti člověk, která se však v transhumanismu stává nárokem individuálního naplnění.

Nový socialistický člověk – proletář-nadčlověk – genetická dynastie v seriálu Foundation podle Asimova, dokonalý člověk budoucnosti.

VH: Konec světa, romantická smrt a loučení jako motivy (nejen) moderní vizuální kultury.

16. 4.

JCh: posthumanismus jako snaha vypěstovat člověku novou senzitivitu

JM: stárnutí, S. de Beauvoir; upíři, zombie apod.

23. 4.

JCh: ekologická fenomenologie a její případné předpoklady

JM: „vyléčení krále rybáře“. Důsledky a možnosti nesmrtelnosti.

30. 4. společné shrnutí, aneb humanitní vědy v době oslabeného humanismu

7. 5. atestační hodina

Last update: Chavalka Jakub, Mgr., Ph.D. (04.04.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html