SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Socratic Dialogues - YBFC140
Title: Sokratovské dialogy
Guaranteed by: Programme SHV - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/10, MC [HS]
Capacity: winter:unknown / unlimited (5)
summer:unknown / unknown (5)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: Blokový seminář v českém jazyce. Pro zápočet je nutná seminární práce - protokol
Additional information: https://www.socraticdialogue.org/
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Mgr. Lucie Winklerová, M.A.
Teacher(s): Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Mgr. Lucie Winklerová, M.A.
Annotation -
An intensive specialised discussion seminar focused especially on ethics. This is based on the analysis of the participants' specific life experience in order to reach common answers on basic ethical questions. The typical questions concerned are as follows: What is responsibility? What are limits of tolerance? What is freedom? The course is held in the Czech and English language. Please fill in your application here: https://www.socraticdialogue.org/en/seminars/ . Otherwise your registration will not be valid. (We need to communicate a little bit more in advance, because this seminar is held outside Prague, we provide accommodation and full boarding.) Seminars take place: Frýdlant 5. - 7. 4. 2024 Czech and English Frýdlant 29. 8. - 1. 9. 2024 Czech and English Praha 9. - 10. 11. 2024 Czech and English WE DON´T OFFER AN ONLINE VERSION OF THIS COURSE.
Last update: Winklerová Lucie, Mgr., M.A. (05.01.2024)
Literature

Recommended:

Optional:

 • Kolektiv:

  Sára Pokorná

  Paolo Dordoni

  Evelina Ivanova–Vardzhiyska

  Lucie Winklerová. Síla konsenzu:


  Rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu

  prostřednictvím neosokratovského rozhovoru. Frýdlant : Sokratovské rozhovory z.s., 2023, s. ISBN ISBN 978-80-11-02753.

Last update: Winklerová Lucie, Mgr., M.A. (21.09.2023)
Teaching methods - Czech

"Sokratovské rozhovory": jde o specifickou formu skupinového rozhovoru. Seminář je vhodný pro všechny, kteří si chtějí 

vyzkoušet přemýšlení v praxi. Účastníci společně hledají odpověď na vybraná filosofická/etická/matematická témata.

Účastníci vycházejí z konkrétní prožité zkušenosti, nikoliv ze známých teorií. Příklady témat: Co je přátelství? Kdy
smím použít násilí? Kde leží hranice tolerance?

Seminář probíhá formou blokového kurzu mimo školní budovu. Pouhá registrace v SIS nestačí! Nutno vyplnit přihlášku ZDE

Last update: Winklerová Lucie, Mgr., M.A. (27.12.2021)
Syllabus - Czech

Přesná data odjezdu a příjezdu budou sdělena přihlášeným. Pobyt je hrazen z podpory FHS UK a GSP-Gesellschaft für sokratisches Philosophieren. Účastníci platí jen příspěvek na ubytování a stravování.

Kurz se zapisuje v SIS pod Filosofickým modulem a je atestován zápočtem (3 e-kredity) za aktivní účast a zpracování seminární práce - protokolu.

KROMĚ ZÁPISU V IS JE NUTNÉ JEŠTĚ VYPLNIT ONLINE PŘIHLÁŠKU (viz metody výuky). Pokud se nejprve zapíšete do systému, zápis zrušíme a upozorníme na nutnost poslat emailem přihlášku.

Last update: Winklerová Lucie, Mgr., M.A. (21.09.2023)
Entry requirements - Czech

Více k metodě
výuky najdete na stránkách http://www.sokratici.cz/.

Vstupní požadavky nejsou.

Last update: Winklerová Lucie, Mgr., M.A. (27.12.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html