SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
What Does It Mean "to Think" - YBFC124
Title: Co znamená myslet - seminář k Heideggerovým pozdním přednáškám „Was heisst Denken?“
Guaranteed by: Liberal Arts and Humanities - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2 MC [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unlimited (15)
summer:unknown / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Eva Benetková (03.06.2019)
V semináři budeme postupně číst, vykládat a komentovat stejnojmenný Heideggerův přednáškový cyklus ze zimního semestru 1951/52 s cílem pochopit specifika Heideggerovou pozdní filosofií koncipovaného myšlení (Denken), tzn. toho způsobu filosofické tematizace, který již není zatížen metafysickými předpoklady. Opírat se budeme o doposud nevydaný český překlad Ivana Chvatíka a Petra Fischera a o německý originál.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html