SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
The Soul in Antiquity - YBFB093
Title: Duše v antice
Guaranteed by: Programme SHV - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 40 / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D. (25.09.2023)
Přednáškový kurz bude sledovat vývoj představ o duši a lidské psychice v archaické a klasické době antického Řecka. Postupovat budeme od homérských eposů (tj. nejstarší literatury) až k Aristotelovi, který o duši napsal první teoretický spis. Pozornosti se dostane nejen různým teoriím básníků a filosofů, nýbrž i konceptům z prostředí lékařského, náboženského a lidového. Kurz je určen jak těm, kteří se zajímají o antickou filosofii, tak také zájemcům o nejstarší dějiny psychologie. Složení zkoušky bude podmíněno úspěšným napsáním písemného testu, nebo vypracováním a obhájením eseje na dané téma. DOPORUČENÁ LITERATURA: Platón, Faidón Platón, Timaios Aristotelés, O duši Bartoš, H. Očima lékaře, Pavel Mervart 2006. Chlup, R. (ed.) Pojetí duše v náboženských tradicích světa. DharmaGaia 2007. Vítek, T. Duše, tělo a smrt od Homéra po Platóna, Herrmann & synové 2022.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html