SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Michel Foucault: Reason and Un-reason - YBFB081
Title: Michel Foucault: rozum a ne-rozum
Guaranteed by: Programme SHV - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 40 / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
Annotation - Czech
V semináři se budeme věnovat společné četbě úryvků z Dějin šílenství, vztahu rozumu a ne-rozumu jako jedné z originálních dimenzí západní kultury, tomu jak rozum chápe ne-rozum v průběhu dějin, dále pak analýze jednotlivých motivů i paralel s textem Dohlížet a trestat a úryvků z jiných textů MF. Podmínky atestace: aktivní účast (možné tři neomluvené neúčasti)-společné čtení a rozbor textu, samostatná četba Dějin šílenství. Pro lepší známku - prezentace na semináři, nebo krátký text věnující se některému Foucaultově textu. Závěrečný kvíz, bez hodnocení.
Last update: Petříčková Taťána, Mgr., Ph.D. (01.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html