SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Aristotle's zoology - YBFB068
Title: Aristotelés: Úvod do zoologie
Guaranteed by: Programme SHV - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / 20 (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: YBF3008ZI
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D. (26.09.2023)
V semináři budeme číst první knihu Aristotelova spisu O částech živočichů. Jde o úvodní metodologický text k Aristotelově zoologii, po jehož přečtení Ch. Darwin napsal: „Sotva kdy jsem četl něco zajímavějšího, i když jsem ještě nepřečetl více než čtvrtinu samotné knihy. Z citací, které jsem dříve viděl, jsem měl o Aristotelových zásluhách vysoké mínění, ale ani v nejmenším jsem netušil, jak obdivuhodný muž to byl. Doposud byli mými dvěma bohy Linné a Cuvier, i když každý velmi odlišným způsobem, ve srovnání se starým Aristotelem však byli jen pouhými školáky.“ Pracovní texty budou vyvěšovány v SISu u našeho předmětu.
Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D. (03.02.2021)

1) Úvod do tématu

2) „Obrana zoologie“ 

3) Kap. 1

4) Kap. 1 (pokračování)

5) Kap. 1 (dokončení)

6) Kap. 2

7) Kap. 3

8) Kap. 3 (dokončení)

9) Kap. 4

10) Kap. 5

11) O plození živočichů I

12) Fyzika II

13) Shrnutí a diskuse

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D. (14.02.2021)
Aktivní účast na online seminářích, pravidelná příprava a plnění úkolů zadaných z hodiny na hodinu. Seminář bude zakončen buď písemným testem, anebo napsáním krátké eseje (cca 5 stran) na téma související s Aristotelovou zoologií, která bude obhájena při závěrečném kolokviu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html