SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Hannah Arendt: the Banality of Evil - YBFB061
Title: Hannah Arendtová: banalita zla
Guaranteed by: Programme SHV - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / 20 (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
Incompatibility : YBFB048
Is incompatible with: YBFB048
Annotation - Czech
ZÁPIS NAD LIMIT NENÍ MOŽNÝ (I Z DŮVODU POVINNÝCH PREZENTACÍ REFERÁTŮ PŘÍMO V HODINĚ). Hannah Arendt: Banalita zla Anotace: V semináři se budeme věnovat zejména vybraným pasážím z knihy Eichmann v Jeruzalémě a Původ Totalitarismu Hannah Arendt, kdy hlavním tématem bude banalita zla, problém, zda jsou radikální a banální zlo v rozporu (R.J. Bernstein), důležitost svědectví přeživších a otázka viny. Tyto texty budeme doplňovat svědectvími i filmovými dokumenty: Primo Levi, Z. Bauman, K. Jaspers, D. Huberman, G. Agamben, T. Snyder, E. Wiesel, E. Kulka, R. Vrba, V. Frankl, S. Venezia aj. Podmínky splnění: účast plus společná (cca 6 lidí) prezentace referátu z knihy o holokaustu (dám na výběr).
Last update: Petříčková Taťána, Mgr., Ph.D. (11.09.2022)
Literature - Czech

Doporučená:

  • Arendt, Hannah: Původ totalitarismu III. . In . . : , , s. -. ISBN ..
  • BAUMAN, Zigmunt. Modernita a holocaust.. . In . . : , , s. -. ISBN ..
  • SNYDER, Timothy. Černá zem, Holocaust, Historie a varování.. . In . . : , , s. -. ISBN ..
  • Jaspers, Karl, Otázka viny. . In . . : , , s. -. ISBN ..

Last update: Petříčková Taťána, Mgr., Ph.D. (28.08.2021)
Syllabus - Czech

1. Uvedení do tématu. Je toto téma stále aktuální?

2. Význam svědectví přeživších plus ukázky rozhovorů (P. Levi, D. Huberman, E. Wiesel aj.).

3. První moment totalitarismu (H. Arendt, T. Snyder aj.): destrukce práv člověka.

4. Druhý moment totalitarismu (H. Arendt): zničení morální osoby v člověku.

5. Druhý moment totalitarismu (Z. Bauman, S. Milgram).

6. Třetí moment totalitarismu (P. Levi, G, Agamben, B. Bettelheim, V. Frankl aj.).

7. Problematika Sonderkomand (D, Huberman, ukázky z dokumentu Shoah).

8. Radikální a banální zlo (ukázky ze soudního procesu s A. Eichmannem).

9. Radikální a banální zlo, polemika s Jaspersem (H. Arendt, K. Jaspers, R.J. Bernstein).

10. Prezentace společných referátů studujících.

11. Prezentace společných referátů studujících.

12. Prezentace společných referátů studujících.

13. Otázka viny (K. Jaspers) / případně host, politolog, který bude se studenty diskutovat o aktuálnosti daného tématu (válka na Ukrajině, v Sýrii).

 

 

 

Last update: Petříčková Taťána, Mgr., Ph.D. (11.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html