SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Michel Foucault: the figures of power - YBFB051
Title: Michel Foucault: figury moci
Guaranteed by: Programme SHV - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 20 / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
Annotation - Czech
V semináři se zabýváme institucí trestání a praxí moci ve vybraných pasážích knihy Dohlížet a trestat a Dějiny šílenství M. Foucaulta, Postskriptum ke společnostem kontroly, G. Deleuze. . Hledáme odpověď na otázku, jaké jsou vztahy společnosti k trestaným, k vězňům, k bláznům, k nemocným. Jaký je smysl krutosti veřejných poprav, je proces zrodu mírnosti trestání výrazem lidskosti a pokrokovosti, nebo jen změnou jednoho způsobu působení moci za jiný. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); při delší absenci náhradní atestace: písemná práce, při zájmu o jedničku taktéž, nebo prezentace v hodině (3 - 5 stran). Četba knihy Michel Foucault, Dohlížet a trest, Dauphin, Praha 2000. Doporučené četba: M. Závěrečný kvíz, bez hodnocení. Foucault, Dějiny šílenství, NLN, Praha 1994. V případě distanční výuky bude kurz probíhat prostřednictvím on-line přednášek v MS Teams (odkaz na název třídy a kód kurzu pošlu všem studentům mailem a vložím před začátkem výuky do anotace v SISu). V případě prezenční výuky, pro studenty, kteří se nebudou moci zúčastnit z vážnějších důvodů, bude seminář z fakulty online.(hybridní forma výuky-dle technických možností) OMLOUVÁM SE, ALE Z DŮVODU KAPACITY UČEBNY ZÁPIS NAD LIMIT NENÍ MOŽNÝ.
Last update: Petříčková Taťána, Mgr., Ph.D. (01.02.2024)
Syllabus - Czech

1. Uvedení do tématu

2. Foucaultova metodologie

3.- 5. Mučení a popravy (model ceremonie)

4. - 5. Zrod mírnosti trestání (model reprezentace)

6. -9. Disciplína (opatření v době moru). Normalizace. Panoptikon

10.-11. Vězení

12. Dějiny šílenství - vybrané motivy

13. Postskriptum ke společnostem kontroly, G. Deleuze.

Last update: Petříčková Taťána, Mgr., Ph.D. (01.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html