SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Philosophical Anthropology II. (Distance Learning) - YBFB025K
Title: Filosofická antropologie II. (kombinovaná forma)
Guaranteed by: Liberal Arts and Humanities - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (80)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
Pre-requisite : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Proseminář k interpretaci textu - kombinovaná forma (YBZF04 nebo YBFA04)}
Incompatibility : YBFB025
N//Is incompatible with: YBFB025
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Richard Davídek (17.12.2019)
Přehledový kurz seznamující se základními podobami filosofických tematizací člověka v kontextu západní filosofické tradice s důrazem na moderní tradici od 2. poloviny 19. století do současnosti. Kurz postupuje kombinovaně jak historicky, tak systematicky. Budou se sledovat především čtyři modely toho, jak byl člověk tematizován: 1) člověk jako vtělená duše, duch či mysl; 2) člověk jakožto stvořená bytost zasažená vinou; 3) člověk jakožto živočich; 4) člověk jakožto stroj. Každý z modelů bude demonstrován jak v historickém kontextu na základě exemplárního autorského vypracování, tak v systematickém ohledu přesahující dílčí jednotlivé autorské vypracování. Jednotlivé modely se budou k sobě vztahovat a navzájem konfrontovat.
Teaching methods - Czech
Last update: doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D. (23.03.2020)

Vzhledem k okolnostem odpadá kontaktní výuka plánovaná na 28. 3. Proto jsem nucen zadat vám úkol ke samostudiu.

U předmětu je nahraný text knihy R. Bragua, Podstata člověka. Přečtěte si ho celý a vypracujte mi písemnou práci, ve které zodpovíte následující tři tematické okruhy:1) V čem podle autora spočívá zmíněná lidská podstata?


2) Jaké ohrožení lidské podstaty autor v knize uvádí?


3) Jaké alternativy či opatření autor navrhuje proti zmíněným hrozbám?Text by neměl přesáhnout 10 stran.

Text zašlete přímo na e-mailovou adresu ales.novak[at]fhs.cuni.cz do 9. 9.Jsem vám jinak k dispozici pro vaše e-mailové dotazy týkající se studijního předmětu a/nebo zadaného textu a toho, o čem pojednává.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Richard Davídek (17.12.2019)

Témata:

1) Člověk jakožto definovaný prací.

2) Člověk jakožto rodová bytost.

3) Člověk jakožto bytost bojující o uznání.

4) Člověk jakožto revoltující individuum.

5) Člověk jakožto bytost negativity.

6) Člověk jakožto bytost schopná transcendence.

7) Člověk a nihilismus.

8) Člověk a válka.

9) Člověk jakožto existence.

10) Člověk mezi druhými lidmi a před druhým člověkem.

11) Člověk jakožto bytí ke světu.

12) Člověk jakožto limenální (hraniční bytost).

13) Filosofie a veřejnost.

Studijní literatura:

Povinná:
TAYLOR, CH. Sources of the Self. Cambridge (Mass.): Harvard University Press 1989. ISBN 0-674-82425-3.

MARTIN, R., BARRESI, J. The Rise and Fall of Soul and Self. New York: Columbia University Press, 2006. ISBN 0-231-13744-3.

HARRISON, P. The Fall of Man and the Foundations of Science. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-87559-2.

MULHALL, S. Philosophical Myths of the Fall. Princeton, Oxford: Princeton University Press, 2005. ISBN 0-691-12220-2.

Doporučená:
BECKER, R. Der menschliche Standpunkt. Frankfurt a. M.: Klostermann, 2011. ISBN 978-3-465-03715-6.

WUNSCH, M. Fragen nach dem Menschen. Frankfurt a. M.: Klostermann, 2014. ISBN 978-3-465-03873-3.

SCHMIDT, A. Göttliche Gedanken. Frankfurt a. M.: Klostermann, 2009. ISBN 978-3-465-03636-4.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html