SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Philosophical Anthropology I. - YBFB024
Title: Filosofická antropologie I.
Guaranteed by: Programme SHV - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 80 / unknown (80)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
Incompatibility : YBFB024K
Pre-requisite : YBFA002
Annotation - Czech
V zimním semestru 2023/24 bude tématem přednášky pojetí smrti ve filosofické antropologii na příkladu vypracování Maxe Schelera, Paula Ludwiga Landsberga a Helmutha Plessnera.
Last update: Novák Aleš, doc. Mgr., Ph.D. (22.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška proběhne buď formou písemného testu, nebo ústní zkoušky na základě četby obou dvou následujících textů: 

  • Max Scheler, Místo člověka v kosmu
  • Max Scheler, Smrt a život po smrti, in: týž, Řád lásky

 

 

Last update: Novák Aleš, doc. Mgr., Ph.D. (22.09.2023)
Syllabus - Czech

Přehledový kurz seznamující se základními podobami filosofických tematizací člověka v kontextu západní
filosofické tradice. Kurz postupuje kombinovaně jak historicky, tak systematicky. Budou se sledovat především čtyři
modely toho, jak byl člověk tematizován: 1) člověk jako vtělená duše, duch či mysl; 2) člověk jakožto stvořená
bytost zasažená vinou; 3) člověk jakožto živočich; 4) člověk jakožto stroj. Každý z modelů bude demonstrován jak
v historickém kontextu na základě exemplárního autorského vypracování, tak v systematickém ohledu přesahující
dílčí jednotlivé autorské vypracování. Jednotlivé modely se budou k sobě vztahovat a navzájem konfrontovat.

Témata:

1) Filosofická antropologie jakožto tázání po přirozenosti člověka.
2) Filosofické tematizace člověka jakožto antropologické mýty ve filosofii.
3) Člověk jakožto vtělená duše.
4) Pojetí filosofie jakožto péče o duši a jakožto očišťování duše.
5) Člověk jakožto stvoření.
6) Člověk jakožto bytost hříšná, provinilá a defektní.
7) Pojetí filosofie jakožto „emendatio“ (náprava) a „consolatio“ (útěcha) lidské přirozenosti.
8) Člověk jakožto živočich (zóon, animal).
9) Člověk jakožto zóon logon echon - animal rationale.
10) Člověk jakožto animal computans.
11) Člověk jakožto animal puniens: Lidskost mezi přátelstvím a nepřátelstvím.
12) Člověk jakožto homo faber.
13) Pojetí filosofie jakožto vysvětlování přirozených příčin.

Podmínkou pro udělení atestace je:

1) pravidelná účast

2) průběžné plnění zadaných seminárních úkolů

3) písemná atestace formou testu na poslední hodině.Studijní literatura:
* Povinná:
TAYLOR, CH. Sources of the Self. Cambridge (Mass.): Harvard University Press 1989. ISBN 0-674-82425-3.
MARTIN, R., BARRESI, J. The Rise and Fall of Soul and Self. New York: Columbia University Press, 2006. ISBN 0-231-13744-3.
HARRISON, P. The Fall of Man and the Foundations of Science. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-87559-2.
MULHALL, S. Philosophical Myths of the Fall. Princeton, Oxford: Princeton University Press, 2005. ISBN 0-691-12220-2.

* Doporučená:
BECKER, R. Der menschliche Standpunkt. Frankfurt a. M.: Klostermann, 2011. ISBN 978-3-465 03715-6.
WUNSCH, M. Fragen nach dem Menschen. Frankfurt a. M.: Klostermann, 2014. ISBN 978-3-465-03873-3.
SCHMIDT, A. Göttliche Gedanken. Frankfurt a. M.: Klostermann, 2009. ISBN 978-3-465-03636-4.

Last update: Novák Aleš, doc. Mgr., Ph.D. (22.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html