SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Phenomenology II. - YBFB021
Title: Fenomenologie II.
Guaranteed by: Programme SHV - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 40 / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
Incompatibility : YBFB021K
Is incompatible with: YBFB021K
Annotation - Czech
Předmět volně navazuje na předmět Fenomenologie I. Semináře se věnují převážně fenomenologii a existencialismu, tématu svobody, odpovědnosti a úzkosti (přednáška Existencialismus je humanismus doplněná o ukázky z dramatu Mouchy), teorii intersubjektivity (pohledu druhého) a tělesnosti v Bytí a nicotě Jean-Paula Sartra a teorie emocí (strach) v Nástinu teorie emocí. Některé fenomény budou předvedeny v kontextu románu Neviditelný Jaroslava Havlíčka (panoptikon u M. Foucaulta). Pro doplnění odkážeme i na teorii intersubjektivity u E. Husserla. Podmínky: aktivní účast, společná četba textů a rozbor textů (Existencialismus je humanismus) a krátký, písemný rozbor vybraného úryvku. Pokud budete mít zájem o známku výborně, můžete poslat krátkou, vlastní interpretaci nebo esej týkající se tématu, nebo vystoupit s referátem přímo v semináři.
Last update: Petříčková Taťána, Mgr., Ph.D. (11.09.2022)
Syllabus - Czech

Témata:

1) Úvod

2) Sartre, uvedení do problematiky.

3) Existencialismus je humanismus.

4) Existencialismus je humanismus.

5) Existencialismus je humanismus.

6-10) Existence druhého, zkušenost tělesnosti, pohled, strach a stud v kontextu románu Neviditelný od Jaroslava Havlíčka.

11) Nástin teorie emocí. 

12) Nástin teorie emocí.

13) Kolokvium.

Studijní literatura:
* Povinná:

SARTRE, J.-P., Existencialismus je humanismus.

Sartre, J.-P., Nástin teorie emocí. 

SARTRE, J.-P. Bytí a nicota. Praha: OIKOYMENH, 2006. ISBN 80-7298-097-1. Vybrané kapitoly.


* Doporučená:
ČAPEK, J. Maurice Merleau-Ponty: Myslet podle vnímání. Praha: FILOSOFIA, 2012. ISBN 978-80-7007-379-7.

PETŘÍČKOVÁ, T. Časovost a konečnost v Bytí a nicotě J.-P. Sartra. In: Časovost a smrtelnost I. Studie k časové konstituci lidské existence. Praha: Togga, 2009, s. 293-312. ISBN 978-80-87258-26-2.
ZIKA, R. Jednota transcendence. Studie k chápání transcendence ve Fenomenologii vnímání Maurice Merleau-Pontyho. Praha: Togga, 2013. ISBN 978-80-7476-024-2.

Last update: Petříčková Taťána, Mgr., Ph.D. (28.08.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html