SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Early Modern Philosophy - Continental Tradition - YBFB012
Title: Filosofie raného novověku - kontinentální tradice
Guaranteed by: Programme SHV - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 40 / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Incompatibility : YBFB012K
Pre-requisite : YBFA002
Is incompatible with: YBFB012K
Annotation - Czech
Cílem kurzu je představit hlavní myslitele raně novověké kontinentální filosofické tradice: Descarta, Malebranche, Spinozu a Leibnize. Tématem bude jejich metafyzika, pojetí člověka (poznání, vášně), pojetí hmotné přírody a především role, již hráli při vzniku raně novověké vědy.
Last update: Vrabec Martin, Mgr., Ph.D. (22.12.2021)
Requirements to the exam - Czech

Ústní zkouška z látky probrané na hodinách. V případě rozsáhlejší absence lze pro přípravu použít odpovídející kapitoly v níže uvedených knihách W. Röda.

Last update: Vrabec Martin, Mgr., Ph.D. (04.03.2020)
Syllabus - Czech

Témata:

1) Descartes - metoda a založení moderní vědy.

2) Descartes - metafyzika alias první filosofie.

3) Descartes - Bůh.

4) Descartes - teorie poznání.

5) Descartes - povaha hmotného světa.

6) Descartes - vášně.

7) Malebranche - koncepce zření idejí v Bohu.

8) Spinoza - metafyzika.

9) Spinoza - teorie poznání.

10) Spinoza - afekty a vášně.

11) Leibniz - metafyzika.

12) Leibniz - teorie poznání.

13) Leibniz - povaha hmotného světa.

Studijní literatura:

Povinná:
DESCARTES, R. Meditace o první filosofii. Praha: OIKOYMENH, 2001. ISBN 80-7298-036-X.

SPINOZA, B. Etika. Praha: Dybbuk, 2004. ISBN 978-80-7438-696-1. Vybrané pasáže.

LEIBNIZ, G. W. Monadologie. In: Monadologie a jiné práce. Praha: Svoboda, 1982. ISBN nepřiděleno. S. 156-173.

Doporučená:
RÖD, W. Novověká filosofie I. Praha: OIKOYMENH, 2001. ISBN 80-7298-039-4.

RÖD, W. Novověká filosofie II. Praha: OIKOYMENH, 2004. ISBN 80-7298-109-9.

DESCARTES, R. Vášně duše. Praha: Mladá fronta, 2002. ISBN 80-204-0963-7.

Last update: Wolfová Alžběta, Mgr., Ph.D. (28.09.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html