SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Philosophy I. - YBFA001
Title: Úvod do filosofie I.
Guaranteed by: Liberal Arts and Humanities - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0 C [hours/week]
Capacity: winter:680 / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: YBZB60000
Note: can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.
PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.
doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Mgr. Jiří Tourek, Ph.D.
Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.
doc. Mgr. Tomáš Vítek, Dr.
Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
P//Is pre-requisite for: YBFA002
Annotation -
Last update: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (15.07.2019)
Compulsory lectures in philosophy for the undergraduate students.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (15.07.2019)

Doporučená:

 • . kniha I-III, VI, X. In Aristotelés. Etika Níkomachova . Praha: P. Rezek, 1996, s. -. ISBN 80-901796-7-3..
 • Aristotelés. Politika I.. Praha: OIKOYMENH, 1999, 159 s. ISBN 80-86005-92-5.
 • . kniha I. In Aristotelés. Metafyzika . Praha: Petr Rezek, 2003, s. -. ISBN 80-86027-19-8..
 • Platón. Faidón. Praha: OIKOYMENH, 2000, 105 s. ISBN 80-86005-26-7.
 • . Obrana Sókrata. In Platón. Euthyfrón ; Obrana Sókrata ; Kritón . Praha: OIKOYMENH, 2000, s. -. ISBN 80-86005-99-2..
 • . I.13, II.17-18. In Hobbes, Thomas. Leviathan aneb látka, forma a moc státu církevního a politického . Praha: OIKOYMENH, 2009, s. -. ISBN 978-80-7298-106-9..
 • Descartes, René. Meditace o první filosofii. Praha: OIKOYMENH, 2015, 127 s. ISBN 978-80-7298-202-8.
 • . Předmluva k druhému vydání. In Kant, Immanuel. Kritika čistého rozumu . Praha: OIKOYMENH, 2001, s. -. ISBN 80-7298-035-1..
 • . Předmluva, I. a II. část. In Kant, Immanuel. Základy metafyziky mravů . Praha: OIKOYMENH, 2014, s. -. ISBN 978-80-7298-501-2..
 • Hume, David. Zkoumání o lidském rozumu. Praha: Svoboda, 1996, 235 s. ISBN 80-205-0521-0.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (18.12.2019)

* Rozpis přednášek pro ZS 2019: (aktualizovaný rozpis po vyhlášení děk. volna na 15.11.)

 1. Péče o duši u Platóna: 7.10. a 11.10.
 2. Dobrý život podle Aristotela: 14.10. a 18.10.
 3. Poznání u Platóna: 21.10. a 25.10.
 4. Poznání u Aristotela: 1.11 (pátek!) a 4.11. (pondělí!)
 5. Dobrá obec u Platóna a Aristotela: 8.11. a 11.11.
 6. Nové základy poznání (Bacon; Hume): 15.11. 18.11. a 22.11.
 7. Morální filosofie v ostrovní tradici (Hobbes, Locke; Hume): 25.11. a 29.11.
 8. Poznání u R. Descarta a G. W. Leibnize: 2.12. a 6.12.
 9. Kantova kritika poznání: 9.12. a 13.12.
 10. Jednání a svoboda u I. Kanta: 16.12. a 20.12.
 11. Atestace (test):
 • 1. řádný termín: 6.1. (pondělí, v místě a čase přednášky)
 • 2. řádný termín: 10.1. (pátek, v místě a čase přednášky)

Poznámka: V důsledku zdravotní indispozice přednášejícího se přednášky č. 6. a 7. posunuly o týden. V pondělí 18.11. byla přednáška zrušena, v pátek 22.11. proběhla náhradní přednáška č. 8 (tato přednáška byla tedy přednesena pouze jednou). Přednášky č. 9. a 10. proběhnou dle původního plánu.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (07.05.2020)

Aktualizace - COVID-19

Kvůli stávajícím opatřením proběhne opravný termín testu online formou v prostředí Moodle pro výuku 2. Doporučuji vyzkoušet si toto prostředí s předstihem, abyste předešli případným technickým potížím.

 

Jak se přihlásit:

Na webu FHS klikněte na Moodle UK). Vyberte pak "Moodle pro výuku 2" (neplést s Moodle 1!) a zapište se do kurzu "Úvod do filosofie I").  

V kurzu pak prosím vyplňte "zkušební test", jehož smyslem je odladit především technické záležitosti, abyste předešli případným potížím při vyplňování ostrého testu.

Samotný opravný test bude přístupný pouze po dobu 90 minut (!), a to 18.5.2020 v čase 10:00-11:30. Zároveň bude stanoven časový limit pro vyplnění testu (40 minut).

Podmínky úspěšné atestace jsou stejné jako u předchozích pokusů: ze čtyř náhodně vybraných otázek musíte mít správnou alespoň jednu odpověď.

V případě jakýchkoli dotazů k tomuto předmětu či testu se obraťte na Stanislava Synka.

 

Obecné informace k zakončení předmětu:

Přednášky vycházejí do velké míry z literatury vypsané pro ústní zkoušku (viz předmět Úvod do filosofie II - YBFA002). Základní doporučenou literaturou k přednáškám jsou tedy vybrané primární tituly z tzv. "setů" (viz odkaz níže). Bližší informace (např. jaké konkrétní tituly budou komentovány) poskytnou jednotliví přednášející.

Přednáškový cyklus bude v zimním semestru zakončen zápočtem, který student získá za sepsání závěrečné práce reflektující témata přednášek, která bude vypracována prezenčně v závěrečném týdnu výuky v semestru (ve zkouškovém období pak budou dva termíny náhradní). Zadání klauzrní práce bude vždy vyhlášeno na místě. 

Pro požadavky k ústní zkoušce , jež je určena pro letní semestr, viz předmět Úvod do filosofie II.

Studenti druhého ročníku, jimž bude chybět zápočet a budou si ho chtít doplnit, nechť se domluví na postupu s garantem předmětu (S. Synek).

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Alžběta Wolfová (22.05.2018)

http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=1063

Audionahrávky přednášek: http://moodle.fhs.cuni.cz/mod/data/view.php?id=18260

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html