SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Anxiety & Fear - YBF403
Title in English: Úzkost & strach
Guaranteed by: Liberal Arts and Humanities - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2018 to 2018
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 MC [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (20)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Eva Benetková (03.12.2018)
Tématem semináře jsou filosofické, psychologické, sociologické a evolučně biologické pohledy na strach a úzkost (a jim blízké emoce) v jejich vzájemné odlišnosti i spjatosti. Seminář přitom kombinuje historický přístup se systematickým. Cílem je najít v rozmanitosti odlišných (někdy až vylučujících se) pohledů jednotu a lépe porozumět uvedeným způsobům tematizace i samotným fenoménům. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); náhradní atestace: písemná práce (3–5 str.).
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Richard Zika, Ph.D. (15.01.2019)

Účast na seminářích, závěrečné kolokvium.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html