SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
French – Intermediate Level - YBEC190
Title: Francouzština pro středně pokročilé II.
Guaranteed by: Programme SHV - Language and Literature Module (24-KO)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / 20 (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
Annotation - Czech
Kurz „Francouzština pro středně pokročilé II“ navazuje na „Francouzštinu pro středně pokročilé I“ (její absolvování však není podmínkou pro přihlášení do přítomného kurzu). Úroveň znalosti francouzského jazyka by měla zhruba odpovídat úrovni A2. Kurz slouží k osvojení pokročilejších gramatických jevů a zlepšování komunikačních dovedností; pozornost bude rovněž věnována práci s úryvky z francouzsky psaných, humanitně-vědných textů.
Last update: Gabrielová Hana, Mgr. (05.01.2024)
Syllabus - Czech

Minimální aktivní účast - 75% (= maximálně tři absence). K distribuci materiálů, odevzdávání úkolů, psaní textů aj. bude využíván univerzitní MOODLE.

 

Témata:

1) Rozkazovací způsob. Konverzace: Demander et indiquer une direction.
2) Řadové číslovky. Záporné vazby ne… plus, ne… jamais.
3) Zájmenná příslovce en a y.
4) Ukazovací zájmena. Konverzace: Décrire un lieu.
5) Neurčitá zájmena. Imperfektum (l’imparfait).
6) Spojovací výrazy (liens logiques): d’abord, ainsi, en effet, ensuite, néanmoins ad.
7) Podmiňovací způsob (conditionnel). Vyjádření skutečnosti a možnosti.
8) Popis a srovnání osob.
9) Jednoduchý budoucí čas (futur simple). Konverzace: Parler de l’avenir.
10) Předminulý čas (plus-que-parfait). Konverzace: Raconter une histoire.
11) Spojovací způsob (subjonctif). Vyjádření přání.
12) Překlad vybraného textu.
13) Prezentace vybraného odborného problému ve francouzštině.

Studijní literatura:
* Povinná:
MÉRIEUX, R., LOISEAU, Y. Latitudes 2. Paris: Didier, 2012. ISBN 
978-2-278-06250-8.

TAIŠLOVÁ, J. Mluvnice francouzštiny. Praha: Leda, 2002. ISBN 80-7335-004-1.


* Doporučená:
PRAVDA, M., PRAVDOVÁ, M. Francouzština pro samouky. Praha: Leda, 1995. ISBN 80-85927-07-1.
SENJUKOVÁ, V., SLABOCHOVÁ, D. Testez votre français. Praha: EWA Edition, 1995. ISBN 80-85764-09-1.
TRUSCOTT, S., MITCHELL, M. TAUZIN, B., Le français à grande vitesse: cours intensif pour débutants. Vanves: Hachette, 1994. ISBN 978-2-01-020322-4.

 

Požadavky ke splnění kurzu:

Dva až tři malé písemné testy během semestru.

Závěrečný test na konci semestru.

Maximálně 2 absence.

 

Last update: Borecký Felix, Mgr., Ph.D. (22.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html