SubjectsSubjects(version: 901)
Course, academic year 2021/2022
  
Introduction to Nahuatl - YBEC145
Title: Úvod do indiánského jazyka (nahuatl)
Guaranteed by: Programme SHV - Language and Literature Module (24-KO)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 MC [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D. (14.01.2021)
Volitelný kurz seznamuje s jazykovou situací v Mexiku a zaměřuje se na nejznámější a nejrozšířenější indiánský jazyka - nahuatl. Nahuatlem hovoří dnes 1,5 milionů Mexičanů a dříve jím hovořili i staří Aztékové. V počáteční fázi kolonizace byla napsána v nahuatlu celá řada písemností (kodexy, historické i literární útvary). Kurz studenty seznámí se základy nahualtu - jeho gramatickou i lexikální podobou. Součást kurzu budu i četba koloniálních textů a současných textů psaných mluvčími nahuatlu. Dotkneme se i otázek týkající se fungování menšinových jazyků a literatury psané v indiánských jazycích.
Registration requirements - Czech
Last update: PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D. (20.02.2021)

Kurz je určen posluchačům UK, kteří ovládají základy španělštiny.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D. (02.02.2021)

Podmínky atestace:

pravidelná účast (absence max. 2x za semestr)

pravidelná domácí příprava na každou přednášku

vypracování referátu

2 x kratší znalostní a jazykový test (v průběhu semestru a v zápočtovém týdnu)

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D. (20.02.2021)

1)  Seznámení s kurzem, požadavky, atestace

2) Jazyk nahuatl – klasický nahuatl a současná podoba jazyka, výslovnost

3) Popis jazyka: číslovky, slovesa, nácvik četby

 4) Popis jazyka: množné číslo, lexikum

5)  Popis jazyka:  tranzitivní slovesa /Kodexy I

6)  Popis jazyka: zájmena;

7)  Popis jazyka: lokativ/ Aztécká poezie

8) Popis jazyka: přípony, minulý čas

9) Současná tvorba v nahuatlu

10) Referáty

11) Závěrečný text

 

Povinná literatura:

 

Launey, Michel. An introduction to classical Nahuatl [online]. New York: Cambridge University Press, 2010 dostupné z NKP.cz

 

HINGAROVÁ, Vendula. Indiánské jazyky v Mexiku. in: Mexiko 200 let nezávislosti, Červený Kostelec: Mervart, 2010, s. 261–283.

Křížová, Markéta. Aztékové: půvab a krutost indiánské civilizace. Praha: Aleš Skřivan ml., 2005. 125 s

 

Huehuehtlahtolli: svědectví starého slova: rétorika, morální a teologická filosofie předkolumbovského Mexika. Překlad Librado Silva Galeana. Brno: CERM, 2002.

 

Slavík, Ivan, ed. . V nakl. BB art 1. vyd. Praha: BB/art, 2005. 170 s. (vybraných 5 básní, doslov s. 159-170) dostupné z NKP.cz

 

 

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html