SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
French for Beginners I. - YBEC015
Title: Francouzština pro začátečníky I.
Guaranteed by: Programme SHV - Language and Literature Module (24-KO)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / 20 (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course for students of another faculty
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Felix Borecký, Ph.D. (25.03.2024)
Cílem kurzu je osvojit si základní jazykové dovednosti ve francouzském jazyce v rovině mluvení, čtení, psaní a poslechu. Po absolvování kurzu by měl být student schopný základní komunikace a porozumění ve francouzštině. Minimální aktivní účast - 75% (= maximálně tři absence). Dva průběžné a jeden závěrečný test.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Felix Borecký, Ph.D. (01.10.2021)

Témata:

1) Základy francouzské výslovnosti.
2) Osobní zájmena. Časování pravidelných sloves 1. a 2. třídy.
3) Tvoření záporu: ne… pas. Konverzace: se présenter.
4) Základní číslovky. Časování sloves être a avoir.
5) Přivlastňovací zájmena. Přídavná jména v mužském a ženském rodě.
6) Slovesa aller a faire. Konverzace: Exprimer ses goûts.
7) Vyjádření blízké budoucnosti.
8) Určitý a neurčitý člen. Množné číslo.
9) Konverzace: Prendre et fixer un rendez-vous.
10) Předložky. Tvoření tázacích vět s est-ce que.
11) Minulý čas složený (le passé composé). Konverzace: Parler d’actions passées.
12) Určování času (hodiny, měsíce v roce). Dělivý člen.
13) Konverzace: Exprimer son point de vue.

Studijní literatura:
* Povinná:
MÉRIEUX, R. LOISEAU, Y. Latitudes 1. Paris: Didier, 2011. ISBN 978-2-278-06249-2.
TAIŠLOVÁ, J. Mluvnice francouzštiny. Praha: Leda, 2002. ISBN 80-7335-004-1.

* Doporučená:
PRAVDA, M., PRAVDOVÁ, M. Francouzština pro samouky, Praha: Leda, 1995. ISBN 80-85927-07-1.
SENJUKOVÁ, V., SLABOCHOVÁ, D. Testez votre français, Praha: EWA Edition. ISBN 80-85764-09-1.
TRUSCOTT, S., MITCHELL, M., TAUZIN, B. Le français à grande vitesse: cours intensif pour débutants. Vanves: Hachette, 1994. ISBN 978-2-01-020322-4.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Felix Borecký, Ph.D. (03.10.2023)

K distribuci materiálů, odevzdávání úkolů, psaní textů aj. bude využíván univerzitní MOODLE

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html