SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Western Art Music - YBAKA15LI
Title in English: Západní umělecká hudba
Guaranteed by: Liberal Arts and Humanities - Social Sciences Module (24-SM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 MC [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (25)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: specialized
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
MgA. Aleš Kaspřík
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. (06.06.2019)
The course presents the phenomenon of Western "classical"/art music in the historical, as well as anthropological perspective. In the first semester, the time-span between the antics and the early classicism. Preliminary knowledge of basic music theory is an advantage, not a condition for the participation in this course.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Jan Chmelarčík (28.09.2013)

Doporučené nahrávky k poslechu:

ZS:

 1. Seikilova píseň http://www.floraberlin.de/soundbag/index122.html
 2. Ancient Greek Music: Sappho's Wedding Hymn (Epithalamion) http://www.youtube.com/watch?v=5sZMUReQqxs
 3. mešní ordinárium a jedno proprium ve stylu gregoriánského chorálu
 4. anonymní ars antiqua
 5. Magister Leoninus
 6. Organum; Perotinus: Viderunt omnes
 7. Petrus de Cruce
 8. anonymní ars nova
 9. Guillaume de Machault
 10. Francesco Landino
 11. Guillaume Dufay: Missa Ave, Regina cealorum
 12. Jacob Obrecht: Missa super Maria zart
 13. Jean Ockeghem: Requiem
 14. Josquin des Prés: Missa L’homme armé
 15. Giovanni Gabrieli: Sacrae symphoniae
 16. Clément Janequin: Le chant des oiseaux
 17. John Dowland: Lute Music
 18. Orlando di Lasso: Matona, mia cara
 19. Palestrina: Missa papae Marcelli; Píseň písní
 20. Allegri: Miserere
 21. Jacobus Regnart: villanelly
 22. Anonymus: Passacaglia della vita
 23. Claudio Monteverdi: L’Orfeo; Madrigaly válečné a milostné (8:? kniha)
 24. D. Scarlatti: klavírní (cembalové) sonáty
 25. G. Carissimi: Iephta (oratorium); Vanitas vanitatum (moteto a kantáta)
 26. A. Corelli: Concerti grossi
 27. A. Vivaldi: některý z koncertů; Čtvero ročních období
 28. Jean-Babtist Lully: taneční hudba, comédies-ballets, tragedies lyriques
 29. H. Purcell: Dido and Aeneas; anthems
 30. J. S. Bach: Braniborské koncerty, Kantáta č. 50, Matoušovy pašije, triové sonáty 

 

Doporučené skladby k poslechu LS

 1. J. Siepmann: Life and Works series: J.S. Bach; Haydn; Mozart; Bethoven; Schubert; Liszt; Chopin; Brahms; Verdi; Dvořák; Tchaikovsky
 2. G. F. Händel: Oratorium Messiah
 3. C.W.Gluck: Orfeo ed Euridice
 4. J. C. Bach: některá z koncertantních symfonií
 5. J. Mysliveček: La Passione di Nostro Signore Gesu Cristo
 6. J. Haydn: 3 klavírní tria, 3 ze 108 symfonií
 7. A. Mozart: sonáty a symfonie (např. S. č. 41 C dur, K. 551, "Jupiterská"); Don Giovanni, Kouzelná flétna, Requiem
 8. L. van Beethoven: symfonie, zejména II., III. ("Eroica"), V. ("Osudová"),  VI. ("Pastorální"), IX. ("S ‚Ódou na radost‘"); smyčcové kvartety; Missa solemnis
 9. F. Mendessohn-Bartholdy: koncertní předehra Sen noci svatojánské
 10. L. Spohr: Historická symfonie "Ve stylu a vkusu čtyř různých období"
 11. F. Schubert: Symfonie h moll "Nedokončená", Symfonie C dur "Velká"; písňový cyklus Winterreise
 12. R. Schumann: písňový cyklus Dichterliebe; jedna ze symfonií
 13. H. Berlioz: Fantastická symfonie
 14. G. Rossini: Il Barbiere di Seviglia
 15. C. M. Weber: Čarostřelec
 16. G. Meyerbeer:Robert le diable
 17. N. Paganini: Violin Concerto No. 4 in D minor, 24 Caprices, Op. 1
 18. F. Chopin: výběr z tanečních idealizací (polonézy, mazurky, valčíky) a poetických skladeb (nokturna, impromtus, preludia)
 19. F. Liszt: Faustovská symfonie; Les Preludes
 20. J. Brahms: jedna ze 4 symfonií; Houslový koncert D dur
 21.  R. Wagner: Tannhäuser; Der Ring
 22. G. Verdi: některá z oper
 23. J. Brahms: Houslový koncert D dur, String Quartet No. 3
 24. B. Smetana: Má vlast; Prodaná nevěsta; smyčcový kvartet č. 1 e moll "Z mého života"
 25. A. Dvořák: Slovanské tance; Symfonie č.9 e moll "Z Nového světa"
 26. G. Mahler: Chlapcův kouzelný roh, 10 symfonií
 27. R. Strauss: Also sprach Zarathustra; Salome
 28. C. Debussy: Preludia; Obrazy - kl. cyklus; Faunovo odpoledne - předehra k básni Stéphana Mallarmeéa; symfonická báseň Moře
 29. P. I. Čajkovskij: balet Labutí jezero; symfonie č. 6 h moll "Patetická"
 30. N. A. Rimsky-Korsakov: Šeherezáda
 31. S. Rachmaninov: Piano concerto nr. 3
 32. G. Bizet: Carmen
 33. E. Grieg: Peer Gynt; Folkelivsbilleder, op. 19
 34. E. Satie: Gymnopedies, Tři chabá pravá preludia pro psa, Předposlední myšlenky…
 35. D. Milhaud: písňové cykly Hospodářské stroje, Katalog květin; balet Vůl na střeše, Stvoření světa (jazz); dramatické kantáty Oeresteia; "minutové opery" (Únos Evropy, Opuštěná Ariadna, Osvobozený Thesis); opera Kryštof Kolumbus
 36. A. Honegger: oratoria Král David, Výkřiky světa nebo Jana z Arku na hranici, opera-oratorium Judita; Pacifik 231, Rugby, Letní pastorale; Symfonie č. 3 "Liturgická"
 37. L. Janáček:Káťa Kabanová; Po zarostlém chodníčku
 38. B. Bartók: Music for Strings, Percussion and Celesta, BB 114
 39. I. Stravinskij: Symfonie Es-dur, Pták Ohnivák, Svěcení jara - Obrazy z pohanské Rusi (1913), opera-oratorium Oedipus Rex, Requiem
 40. B. Martinů: Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány; Otvírání studánek
 41. S. Prokofjev: Klasická symfonie, opera Příběh opravdového člověka, balet Romeo a Julie (přepracováno na 3 suity), 1 z koncertů
 42. D. Šostakovič: 7. a 8. symfonie, opera Lady Macbeth Mcenského újezdu, balety Zlatý věk, Šroub, oratorium Píseň o lesích, 2+2+2 koncerty (pf, vno, vcl), 15 smyčcových kvartetů, sonáty, 24 preludií a fug…
 43. E. Varése: Ionisation
 44. A. Schönberg: Pierrot lunaire
 45. A. Webern: 6 Bagatelles
 46. A. Berg: opera Wozzeck
 47. P. Boulez: Le marteau sans maitre (Kladivo bez mistra)
 48. O. Messiaen: Oiseaux exotiques
 49. P. Schaeffer: výběr z konkrétní hudby
 50. K. Penderecki: Tren ofiarom Hiroszimy
 51. K. Stockhausen - Křížová hra, Kontakte, Helikopter-Streichquartett…
 52. J. Cage: cokoliv
 53. S. Reich: Phase Patterns, Tehilim, Desert Music…
 54. G. Ligeti: Atmospheres
 55. I. Xenakis: Orchestral Works - výběr
 56. A. Schnittke: Canon in Memory of Igor Stravinsky
 57. A. Pärt: Miserere, Fratres …
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Zita Skořepová, Ph.D. (17.05.2016)

Výuka v zimním semestru:

1)Vymezení a dekonstrukce pojmů "Západ", "hudba" a "umělecký"; stručný přehled dějin hudební vědy; základní pojmy, muzikologie vs. etnomuzikologie/hudební antropologie

2)Počátky hudby, pravěk a starověk (Mezopotámie, Egypt, Judsko-Izrael, Palestina)

3)Hudba antického Řecka

4)Řecká hudební teorie, hudba antického Říma

5)Duchovní hudba středověku

6)Vícehlasá hudba středověku

7)Světská hudba středověku

8)Duchovní a světská hudba v českých zemích

9)Hudební nástroje mezi středověkem a renesancí

10)Hudba renesance I

11)Hudba renesance II

 

Výuka v letním semestru:

1)Baroko I

2)Baroko II

3)Klasicismus I

4)Klasicismus II

5)Hudba 19. století, "romantismus"

6)Symfonická a komorní tvorba 19. století

7)Nacionalismus v hudbě

8)Opera v 19. století

9)Česká hudba v 19. století: Smetana, Dvořák, Janáček

10)Fin de siècle: Mahler, Strauss, Debussy, Ravel, Skrjabin

11)Předválečná světová avantgarda I, 2. vídeňská škola

12)Předválečná (a válečná) světová avantgarda II, Pařížská 6, Prokofjev, Šostakovič, Martinů

13)Hudba po 2. sv. válce: poválečná světová avantgarda; koloniální a postkoloniální expanze západní hudby; postmoderní hudební kultura

 

TEST LS 2015/2016 : úterý 31.5., místnost 6020 18:00-19:00

Zkouškové období v letním semestru: 23. 5. 2016 - 16. 9. 2016

 

Povinná literatura:

Hrčková, N. a kol., Dějiny hudbyI-VI, Praha: Ikar, 2005-2011.

Michels, U., Encyklopedický atlas hudby, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000.

 

Doporučená literatura:

Stanley Sadie, John Tyrell (eds.), The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London: Macmillan, 2001.

Pražák, P., Jak se kdy koncertovalo, Praha: Státní hudební vydavatelství, 1966.

 

Další literatura:  

Luděk Zenkl: ABC hudební nauky, Praha 2000

Jan Kouba: ABC hudebních slohů, Praha 1988

The New Oxford History of Music, London 1986nn.

Slovník české hudební kultury (ed. J. Fukač a J.Vysloužil), Praha 1997Jaroslav Smolka a kol.: Dějiny hudby, Praha 2001, s. 49-183

Chailley, Jacques. 40000 let hudby. SHV, Praha: 1965.

Nicholas Cook. Music. A Very Short Introduction. Oxford UP: 2000.

Miroslav K. Černý: Hudba antických kultur, Praha, Academia 2006

Platón: Ústava (zejména 3. kniha)

Ross, Alex: Zbývá jen hluk. Naslouchání dvacátému století. Praha: Argo/Dokořán 2011.

Richard H. Hoppin, Medieval Music, New York 1978; slovensky 2008

David Hiley, Western Plainchant. A Handbook, Oxford 1993

Allan W. Atlas: Renaissance Music, New York 1998

R. Strohm, The Rise of European Music 1380-1500, Cambridge University Press 1993

H. Besseler: Bourdon und Fauxbourdon, Leipzig 1950, 1974

G. Reese: Music in the Renaissance, New York 1959

Manfred Bukofzer: Hudba období baroku, Bratislava 1986

Vladimír Helfert: Hudební barok na českých zámcích, Praha 1916

Milan Poštolka: Mladý Joseph Haydn, Praha 1988

Alfred Einstein: Hudba v období romantizmu, Bratislava 1989

Vladimír Helfert: Tvůrčí rozvoj Bedřicha Smetany, Praha 1953

Otakar Šourek: Antonín Dvořák. Život a dílo I -IV, Praha 1954-1957

T. Georgiades: Schubert. Musik und Lyrik, Göttingen 1967

K. H. Wörner: Das Zeitalter der thematischen Prozesse, Regensburg 1969

Dahlhaus, Carl. Nineteenth-Century Music. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press 1989.

Dahlhaus, Carl. Musik des 19. Jahrhunderts. Neues Handbuch der Musikwissenschaft, Bd. 6.

Griffiths, Paul. Modern Music: A Concise History. London: Thames and Hudson 1994.

Griffiths, Paul. Modern Music and After: Directions since 1945. Oxford: Oxford University
Press 1995.

Watkins, Glenn. Soundings: Music in the Twentieth Century. New York: Schirmer 1988.

C. Dahlhaus: Ludwig van Beethoven und seine Zeit,. 3
Laaber 1993

Dahlhaus, Carl. Nineteenth-Century Music. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press 1989.

Dahlhaus, Carl. Musik des 19. Jahrhunderts. Neues Handbuch der Musikwissenschaft, Bd. 6.

Griffiths, Paul. Modern Music: A Concise History. London: Thames and Hudson 1994.

Griffiths, Paul. Modern Music and After: Directions since 1945. Oxford: Oxford University
Press 1995.

Watkins, Glenn. Soundings: Music in the Twentieth Century. New York: Schirmer 1988.

Simms, Bryan R. Music of the Twentieth Century: Style and Structure. New York: Schirmer
Books; London: Collier Macmillan 1986.

Danuser, Herrmann. Die Musik des 20. Jahrhunderts. Neues Handbuch der
Musikwissenschaft, Bd. 7.

Dibelius, Ulrich. Moderne Musik nach 1945. München - Zürich: Piper 1998.

Leeuw, Ton de. Die Sprache der Musik in 20. Jahrhundert: Entwicklung, Strukturen,
Tendenzen. Stuttgart: Verlag Freies Geisteslebe 1995.

Vladimír Helfert: Česká moderní hudba, Olomouc 1936

Ivan Vojtěch (ed.): Skladatelé o hudební poetice 20. století, Praha 1960

Vladimír Lébl (ed.): Konfrontace 1-4, Praha 1969-1970

Vladimír Lébl (ed.) Nové cesty hudby 1-2, Praha 1964, 1970

Jiří Vysloužil: Hudobníci 20. storočia, Bratislava 1981

Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert in 13 Bänden, Laaber-Verlag, Laaber 2000-

 

Entry requirements - Czech
Last update: BLACKMAMBA (25.06.2012)

Předchozí hudebně teoretické vzdělání je výhodou, ne podmínkou.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html