SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Studies of Cognition in Grey Parrots - Training - YBA078
Title in English: Studium kognitivních schopností papoušků šedých - cvičení
Guaranteed by: Liberal Arts and Humanities - Social Sciences Module (24-SM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2018 to 2018
Semester: both
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2 MC [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unlimited (20)
summer:unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: Rozvrh cvičení si student vytváří dle svých možností.
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Pre-requisite : YBA075, YBA076
Annotation -
Last update: Bc. Lenka Lukešová (07.06.2011)
This is a follow-up course to the seminar and training in the "Studies of Cognition in Grey Parrots" aimed to be attended simultaneously. Students shall work on their individual or group projects (e.g. on interspecies communication, natural vocalisation, animal personality, numerical abilities and other cognitive skills). They individually and approximately 3 times a week visit the school Laboratory of Interspecies Communication (near to metro B station "Anděl") to train grey parrots, or record, observe, assess or perform small experiments with these subjects. They protocol their work for later analysis. In latter stages of the project, they are trained to analyse their data and to present them.
Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Robert Bargel (27.11.2014)

Kurz Vám bude automaticky zapsán, jakmile si zapíšete kurz YBA077 Studium kognitivních schopností papoušků šedých - seminář.

Entry requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. (24.09.2014)

Kurz si student může zapsat pouze, pokud již absolvoval, nebo si současně zapíše dvojici kurzů Srovnávací kognitivní psychologie (teoretický kurz) a Praktikum ze srovnávací kognitivní psychologie (víkendový blokový kurz, který je přípravou pro práci v laboratoři a proběhne v říjnu).

Kurz si lze zapsat pouze společně s kurzem YBA077 Studium kognitivních schopností papoušků šedých - seminář.

Náplň práce v laboratoři viz naše stránky: http://web.natur.cuni.cz/etologiecloveka/index.php/cz/v%C3%BDzkum/25-srovn%C3%A1vac%C3%AD-kognice

Předmět je doporučován již od 1. ročníku a je vhodné si ho zapisovat opakovaně, protože čím dlouhodobější práce na projektu, tím lepších výsledků díky zkušenostem a soužití s papoušky dosáhnete.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html