SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Urban Sociology - YBA074
Title: Sociologie města
Guaranteed by: Programme SHV - Social Sciences Module (24-SM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Pre-requisite : YBZB30000
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
This course is an basic introduction to the sociology study of cities. It will consist of introduction to fundamental theoretical approaches and main research topics with emphasis on the processes specific for the postsocialistic city. There is an additional seminary, which will elaborate on issues discussed during lectures.
Last update: Špaček Ondřej, Mgr. et Mgr., Ph.D. (16.09.2012)
Requirements to the exam - Czech

Složení zkoušky je podmíněno odevzdáním seminární práce v rozsahu 5-10 NS. Práce bude na základě přečtené literatury pojednávat o vybraném tématu sociologie města (po dohodě s vyučujícím) a bude splňovat kritéria kladená na odborné texty.

Podrobně viz moodle: http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=715

Last update: Špaček Ondřej, Mgr. et Mgr., Ph.D. (16.09.2012)
Syllabus - Czech

Přesná struktura přednášek může být aktualizovaná i podle případného zájmu studentů. Věnovat se budeme například následujícím tématům:

1. Zrod velkoměsta - urbanizace a vývoj moderních měst

2. Město v klasické sociologické perspektivě (Weber, Simmel)

3. Městský způsob života - hledání pospolitosti

4. Veřejný prostor a město - normy a význam, nákupní prostor jako případová studie, revanšistické město

5. Panelová sídliště - původ, výstavba a život

6. Socialistické a postsocialistické město - struktura, setrvalost a změna

7. Suburbanizace - historie, vývoj a důsledky

8. Teoretické přístupy ke studiu města: chicagská škola

9. Teoretické přístupy ke studiu města: politická ekonomie města

10. Teoretické přístupy ke studiu města: kulturální přístupy

11. Teoretické přístupy ke studiu města: losangelská škola

12. Urban studies a způsob práce s odbornými texty 

Last update: Špaček Ondřej, Mgr. et Mgr., Ph.D. (03.02.2016)
Entry requirements - Czech

Podmínkou zapsání do kurzu je absolvování Úvodu do sociologie. Zájemci z magisterského studia či jiných fakult se mohou zapsat po individuální dohodě s přednášejícím (konzultační hodiny nebo email). V případě naplněné kapacity kurzu je stejným způsobem možné požádat o zapsání v případě silného zájmu o předmět (např. z důvodu vypracování bakalářské práce apod.).

Last update: Špaček Ondřej, Mgr. et Mgr., Ph.D. (09.09.2013)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html