SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Living Lab of Cooperation - TVOL0019
Title: Živá laboratoř spolupráce
Guaranteed by: Centre for Knowledge and Technology Transfer (71-CPPT)
Faculty: Centre for Knowledge and Technology Transfer
Actual: from 2023
Semester: both
E-Credits: 4
Hours per week, examination: 2/1, C [HT]
Capacity: winter:unlimited / unknown (40)
summer:unknown / unknown (40)
Min. number of students: 6
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://cppt.cuni.cz/CPPTN-525.html
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová
Mgr. Jiří Valach
Bc. Petra Práglová
Annotation - Czech
Last update: Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová (27.08.2022)
Živá laboratoř spolupráce je prakticky orientovaný kurz. Studenti zažijí spolupráci na reálném projektu, kdy společně s kolegy vytvoří a uspořádají společensky prospěšný event. Partnerem se studentům stane Kampus Hybernská, který je podpoří svými prostory a zázemím. Studentům budou poskytnuty teoretické základy self-managementu, týmové práce a spolupráce v organizaci, které mohou při přípravě projektu hned uplatnit. Při závěrečné reflexi si vyzkouší dávat i přijímat zpětnou vazbu, prostor bude věnován také společné diskuzi ponaučení a nabytých zkušeností. Po úspěšném ukončení kurzu mohou účastníci kurzu získat osvědčení o praxi.
Aim of the course - Czech
Last update: Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová (27.08.2022)

Cílem kurzu je:

 • Zvědomit studentům důležitost spolupráce pro jednotlivce, komunitu, organizace i svět.
 • Umožnit zážitek smysluplné práce s dopadem ve společnosti, poskytnout prostor pro jeho reflexi a probudit či zesílit studentům chuť spolupracovat.
 • Zvýšit kompetence studentů v oblasti iniciativnosti, self-managementu, práce s rizikem, týmové práce a učení se zážitkem a posílit tak předpoklady pro jejich úspěšné působení v samoorganizačních ekosystémech a při intrapodnikání.
 • Usnadnit studentům orientaci ve fungování organizací se zaměřením na polaritu hierarchická organizace vs samořízená organizace a zvýšit tak pravděpobnost jejich úspěšnosti v praxi.
 • Zvědomit studentům etické aspekty při spolupráci a podpořit je v hodnotově orientovaném přístupu v souladu s udržitelným rozvojem.
 • Vytvořit prostor pro sdílení inspirativních zdrojů, diskuzi, bezpečné chybování a sebeřízené učení.
Course completion requirements - Czech
Last update: Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová (31.01.2023)

Pro získání zápočtu je potřeba:

 • Aktivní účast na přípravě a realizaci společensky prospěšného eventu, odevzdání průběžných a závěrečných výsledků
 • Prezence (omluvitelné jsou 2 absence, v závažných životních situacích se lze domluvit i individuálně)
 • Vyplnění a prezentace evaluace (sebereflexe a sebehodnocení, zpětná vazba kolegům, evaluace předmětu)
 • Absolvování závěrečné konzultace
Literature - Czech
Last update: Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová (27.08.2022)
Recommended:
 • LALOUX, Frédéric. Budoucnost organizací: průvodce budováním organizací v 21. století. druhé v.. Praha: PeopleComm. 2020. 978-80-87917-68-8.
 • Šedá literatura, videa a další zdroje a studijní opory poskytnuté pedagogem.
 • CULÍK KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Inspirace Baťa: jak být silnější a šťastnější podle životních zásad Tomáše Bati. Zlín: Inspirace Baťa. 2021. 978-80-908183-0-9.
 • John R. Schermerhorn, Jr.. Exploring Management. Third ed.. USA: John Wiley & Sons, Inc.. 2012. Teams and Teamwork. 330-357. 978-1-118-2935-7.
 • John R. Schermerhorn, Jr.. Exploring Management. Third ed.. USA: John Wiley & Sons, Inc.. 2012. Decision Makers. 84-109. 330-357. 978-1-118-2935-7.
 • COVEY, Stephen M. R. a Rebecca R. MERRILL. Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit vše.. Praha: Management Press. 2008. 978-80-7261-176-8.
 • HÁŠA, Stanislav. Co je nového v managementu. Praha: Nová beseda. 2016. 978-80-906089-9-3.
Optional:
 • Meredith Somers. Intrapreneurship, explained. MIT Management Sloan School, IDEAS MADE TO MATTER [online]. 2018.
 • Lee, M. Y., & Edmondson, A. C.. Self-managing organizations: Exploring the limits of less-hierarchical organizing. Research in organizational behavior. 2017. 37. 35-58.
 • Pfeffer, J.. You're still the same: Why theories of power hold over time and across contexts. Academy of Management Perspectives. 2013. 27. 4. 269-280.
 • Anderson, C., & Brown, C. E.. The functions and dysfunctions of hierarchy. Research in organizational behavior. 2010. 30. 55-89.
Teaching methods - Czech
Last update: Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová (31.01.2023)

Kurz probíhá projektovou výukou, využívá Kolbův cyklus učení a koncept živé laboratoře (living lab). Vyjdeme z teoretických poznatků, uplatníme je v praxi a získáme zkušenost, kterou v závěru reflektujeme. Pravidelná prezenční setkání slouží jako prostor pro diskuze nad tématem a práci na projektu. Mimo tato setkání se očekává průběžná práce na projektu, individuální příprava a sebereflexe (max 3 hod týdně). Způsob výuky bude studentům detailněji představen na začátku semestru, kde také proběhne dohoda o časových závazcích. Studenti budou maximálně podpořeni v tom, aby pro ně byla výuka přínosná a zvládnutelná. V případě zájmu budou studentům k dispozici i individuální či skupinové konzultace.

Syllabus - Czech
Last update: Bc. Petra Práglová (15.01.2024)

Letní semestr 2023/2024:

Setkání probíhají každou středu 15.30-18.00 v Kampusu Hybernská v učebně D.2. 90 min je věnováno společné výuce, 60 min je alokováno pro teambuilding, prohlídku prostor v Kampusu Hybernská, jednání s partnery a pro týmovou práci.

21.2.2024 - Důležitost spolupráce a první náhled do problematiky / sdílení zkušeností a ponaučení z předchozích spoluprací

28.2.2024 - Přivítání v tréninkové organizaci a onboarding / prohlídka Kampusu Hybernská a teambuilding v restauračním zařízení

6.3.2024 - Jednotlivec - silné stránky, osobní hodnoty, odpovědnost, důvěryhodnost / složení týmů

13.3.2024 - Prostor pro týmovou práci - téma eventu, ověřování smysluplnosti

20.3.2024 - Prostor pro týmovou práci - snění, generování nápadů a spolutvorba, cizelace konceptu eventu

27.3.2024 - Prostor pro týmovou práci - cíl, akční plán

3.4.2024 - Supervize – koncept eventu a stav spolupráce, podpora v řešení konfliktů, úprava dohod společného fungování

10.4.2024 - Prostor pro týmovou práci - kreativní řešení problémů

17.4.2024 - Prostor pro týmovou práci - práce s rizikem

24.4.2024 - Prostor pro týmovou práci - check-listy

15.5.2024 - Uspořádání společensky prospěšného eventu (možné v termínech 7.-19.12.2023)

22.5.2024 - Vyhodnocení cílů, reflexe společensky prospěšného eventu a spolupráce při jeho přípravě / zpětná vazba a vděčnost

29.5.2024 - Organizace – hierarchie vs samoorganizace, intrapodnikání, sociální znečištění, štěstí v práci / oslava zakončení semestru v restauračním zařízení

Zkouškové období (termíny dle dohody) - Závěrečné konzultace 5.6, 12.6., 19.6.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html