Map the System – Map the system and start the change - TVOL0015
Title: Map the System – Zmapuj systém a nastartuj změnu
Guaranteed by: Centre for Knowledge and Technology Transfer (71-CPPT)
Faculty: Centre for Knowledge and Technology Transfer
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 6
Hours per week, examination: winter s.:2/1, --- [HT]
summer s.:2/1, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (30)
summer:unknown / unknown (30)
Min. number of students: 5
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Barbora Komberec Novosadova
Bc. Petra Práglová
Mgr. Bc. Veronika Primasová Hrubá
Schedule   
Annotation
Last update: Bc. Petra Práglová (03.10.2022)
Zajímá Vás společnost a její problémy? Chcete se naučit lépe porozumět systémům, které ovlivňují fungování naší společnosti? Chcete hledat způsoby, jak se dá pracovat na systémové změně? Přihlaste se na dvousemestrální předmět Map the System - Zmapuj systém a nastartuj změnu. Předmět Vám poskytne základní rámce, nástroje a koncepty, které Vám pomohou podívat se na společenské a environmentální problémy trochu jinak, a to optikou systémového myšlení. To vidí klíč k možným systémovým změnám v hlubokém porozumění problému a jeho širším souvislostem, tedy v mapování systému. Osvojené znalosti a nástroje budete mít možnost aplikovat na vybraný společenský nebo enviromentální problém, který vás zajímá či který je aktuální pro některou z organizací občanského sektoru. Budete tak moci své znalosti okamžitě propojit s praxí, pracovat v různorodém týmu a využívat při tom podporu lektorů i expertů. Předmět vás tak dovede k úspěšnému podání přihlášky do globální soutěže Map the System. Vítěz českého finále se zúčastní soutěže v Oxfordu. Podání přihlášky je podmínkou úspěšného absolvování předmětu. V předmětu jsou vítáni jak jednotlivci, tak už spolupracující týmy. Více informací naleznete na webových stránkách Centra pro přenos poznatků a technologií (CPPT): https://cppt.cuni.cz/CPPTN-508.html Více informací o soutěži Map the System naleznete na webových stránkách soutěže na UK: https://mapthesystem.cuni.cz/MTS-1.html nebo na webových stránkách soutěže na Univerzitě v Oxfordu: https://mapthesystem.sbs.ox.ac.uk/home CHCETE SE O PŘEDMĚTU DOZVĚDĚT VÍC, ZÚČSTNĚTE SE INFORMAČNÍHO SETKÁNÍ: 26. 9. 2022 od 09:30 hod. ONLINE nebo 4. 10. 2022 od 14:00 hod. v Kampusu Hybernská. NUTNÉ VYPLNIT REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ https://forms.office.com/r/33LfV1YtzH
Aim of the course
Last update: Bc. Petra Práglová (09.08.2022)
 • Získání kompetencí a znalostí v oblasti mapování systému, systémového myšlení, analýzy sociálních problémů, využívání nástrojů vizualizace a prezentačních dovedností.
 • Zvýšení znalostí o společenských problémech kolem nás.
 • Možnost využití univerzitních znalostí a získaných kompetencí k přispění k řešení společenských problémů.
 • Získání dovedností z fungování multioborového týmu.
 • Získání kontaktů v mezinárodním univerzitním prostředí pro navázání další akademické spolupráce.
 • Lepší nasměrování pro vaši budoucí kariéru s pozitivním dopadem.

Course completion requirements
Last update: Bc. Petra Práglová (05.09.2022)

Aktivní účast workshopech a sdílecích, konzultačních či evaluačních setkáních - minimálně 75 %.

Vyplnění vstupního a závěrečného evaluačního dotazníku.

Podání přihlášky do soutěže do 30.1.2023 (finále v Oxfordu se zúčastní vítěz univerzitního finále).

Zpracování závěrečného úkolu:

 • odevzdáním mapy systému, textového komentáře k ní (v rozsahu max. 3000 slov) a seznamu využitých zdrojů (do 4.4.2023),
 • prezentací týmové práce v rámci univerzitního finále soutěže Map the System (25.4.2023).

Poskytnutí zpětné vazby na vybranou mapu systému jiného soutěžního týmu (max. 1 A4 a hodinová konzultace).

Literature - Czech
Last update: Bc. Petra Práglová (03.09.2021)
Obligatory:
 • Meadows, Donella H, and Diana Wright. Thinking in Systems: A Primer. Print. 2015.
 • Meadows, Donella H. Leverage Points: Places to Intervene in a System Print. Dostupné z: http://www.sustainabilityinstitu. Hartland Four Corners, VT: Sustainabilit. 1999.
 • Senge, P., Hamilton, H., & Kania, J. . The Dawn of System Leadership. Stanford Social Innovation Review . www.ssireview.org/articles/entry/the_dawn_of_syste. 2015. 13, 27 - 33.
Recommended:
 • Stroh, David P. Systems Thinking for Social Change: A Practical Guide to Solving Complex Problems, Avoiding Unintend. 2015.
 • Ashoka. Everyone a Changemaker. „Embracing Complexity" . www.ashoka.org/en-us/files/embracing-complexitypdf.
Teaching methods - Czech
Last update: Bc. Petra Práglová (14.09.2022)

Výuka se skládá ze seminářů, studia materiálů před každým setkáním, setkání s hostujícími řečníky a práce v týmech. Vyučující poskytne základní teoretické ukotvení tématu a uvede do práce s nástroji, hostující řečníci pomohou studentům porozumět různé příklady mapování systémů v praxi i různé přístupy, jak přispět k systémovým změnám. Díky tomu se studenti seznámí s řadou společenských problémů kolem nás a získají inspiraci pro výběr výzvy, kterou se rozhodnou zmapovat.

Syllabus - Czech
Last update: Bc. Petra Práglová (27.09.2022)

Dvousemestrální předmět (říjen 2022 - duben 2023).

Informační setkání: 26.9. v 9.30 hod. online nebo 4.10. ve 14 hod. v Kampusu Hybernská. NUTNÉ VYPLNIT REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ https://forms.office.com/r/33LfV1YtzH

Rozvrh předmětu:

Workshopy v Kampusu Hybernská - středa 9.00 - 11.30, Termíny workshopů: 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 14.12., 18.1., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 3.5.

Sdílecí, konzultační či evaluační setkání - Termíny setkání: dle individuální dohody s mentorem/lektorem.

Finále soutěže: 25.4. 2023 16 - 20 hod. v Kampusu Hybernská.

Learning resources - Czech
Last update: Bc. Petra Práglová (02.09.2021)

Ashoka Česká republika: Online kurz Cesta k systémové změně

Acumen +: Online kurz Systems practise

Mühlenbein, Odin. Systems Change - Big or Small. Stanford Social Innovation Review, 2018. Dostupné z: https://ssir.org/articles/entry/systems_change_big_or_small

Entry requirements - Czech
Last update: Bc. Petra Práglová (03.10.2022)

Vyplnění vstupního dotazníku (oblast zájmu, motivace, zdroje dat, práce v týmu/samostatně).