SubjectsSubjects(version: 901)
Course, academic year 2021/2022
  
World of Farmaceutical Industry - TVOL0005 (elective subject)
Title: Svět farmaceutického průmyslu
Guaranteed by: Centre for Knowledge and Technology Transfer (71-CPPT)
Faculty: Centre for Knowledge and Technology Transfer
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (40)
Min. number of students: 5
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jiří Valach
Petra Oslovičová
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jiří Valach (07.01.2021)
Zajímá vás, jak vzniká nový lék, jakou roli přitom hrají farmaceutické společnosti a regulační úřady? Chcete otevřeně prodiskutovat etické aspekty vztahu lékař - výrobce léčivých přípravků? Je pro vás připravena série seminářů, které budou mapovat problematiku vývoje, výroby, registrace, úhrady a propagace léčivých přípravků. Velký důraz bude kladen na dostatečný prostor pro dotazy a diskusi.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jiří Valach (07.01.2021)

Tento předmět vás seznámí s problematikou léčivých přípravků od fáze jejich výzkumu a vývoje, přes proces úspěšné registrace, získání ceny a úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění až po pravidla spolupráce lékařů s výrobci a prodejci léků. Cílem předmětu je, aby se absolventi lépe orientovali a pochopili fungování tohoto nezastupitelného segmentu v systému péče o pacienta.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jiří Valach (07.01.2021)

Podmínkou zápočtu je min. 80% účast na seminářích a písemná zpětná vazba (formou e-mailu) k obsahu, srozumitelnosti a přínosu seminářů.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jiří Valach (23.08.2019)

Bez povinné literatury.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jiří Valach (26.10.2021)

Předmět začne 5. 10. 2021 a bude probíhat vždy v úterý od 14:30 do 16:00 hodin podle situace online nebo v prostoru kanceláře Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy (CPPT), Petrská 3, Praha 1. Podrobnější informace získáte vždy před konkrétním seminářem.

Příklady témat seminářů:

Výzkumný blok:

 • Od originálu ke generiku
 • Lékové interakce
 • Klinické studie ve farmacii
 • Základ správné klinické praxe
 • Výzkum v generickém průmyslu

Ekonomický blok

 • Farmakoekonomika a HTA
 • Market Access - jak se dostává lék na český trh?
 • Cena, úhrada a regulační mechanismy pro farmaka

Právní a společenský blok

 • Etické a právní aspekty vztahu lékař – výrobce
 • Zdravotnický systém ČR
 • Příběh společnosti Zentiva
 • Lék jako nástroj mezinárodní politiky

 

(Seznam přednášejících se může změnit)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html