SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Theories of Social Work - RPK113
Title: SPP-Teorie sociální práce
Guaranteed by: Department of Social Work (27-PSP)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:8/0, Ex [HS]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Alžběta Matochová
PhDr. Pavel Pěnkava, Ph.D.
PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Interchangeability : RP113
Is interchangeable with: RP113
Annotation - Czech
viz. popis předmětu Teorie sociální práce RP113
Last update: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (19.01.2022)
Literature - Czech

BAŠTECKÁ, Bohumila a kol. Klinická psychologie v praxi, Praha, Portál 2003HARRINGTON, Austin a kol. Moderní sociální teorie, Praha: Portál, 2006KOPŘIVA, Karel.  Lidský vztah jako součást profese, Praha : Hestia, 1995KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie, Praha, Portál  1997MATOUŠEK, Oldřich a kol.: Základy sociální práce, Praha, Portál 2002MATOUŠEK, Oldřich a kol. : Encyklopedie  sociální práce, Praha , Portál 2013MUSIL,  Libor. „ráda bych Vám pomohla, ale“ , Brno, Marek Zeman,  2004MATOUŠEK,  Oldřich a kol. Sociální práce v praxi, Praha, Portál  2005NOVOTNÁ ,Věra, SCHIMMERLINGOVÁ, Věra.  Sociální práce, její vývoj a metodické postupy, Praha, UK, 1992ROGERS, Carl,R. Jako byť sám sebou , Bratislava, Iris, 1996ÚLEHLA , Ivan. Umění pomáhat. Písek : Renesance, 1996 

Časopis Sociální práce /Sociálna práca; Fórum sociální práce

Další literatura a zdroje budou studentům doporučeny během výuky. 

Last update: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (28.01.2023)
Teaching methods - Czech

viz popis předmětu RP113

Last update: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (19.01.2022)
Course completion requirements - Czech

Viz. popis předmětu RP113.

Last update: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (19.01.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html