SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Pastoral Care in Practice 1 - RP431
Title: Pastorační praktikum 1
Guaranteed by: Department of Practical Theology (27-PT)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: RPK431
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Michael Martinek, Th.D.
Mgr. Ladislav Beneš, Dr.
Annotation - Czech
Předmět je praktickým uvedením do pastorační a spiprituální péče specifické cílové skupiny - osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody.
Výuka probíhá blokově, její nedílnou součástí je exkurze ve vybrané věznici v doprovodu vězeňského kaplana v délce 8 hodin.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (23.09.2021)
Literature - Czech

JALUŠKA, Aleš, Osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, in: Martinek, Michael a kol. Praktická teologie pro sociální pracovníky. [Praha]: Jabok, 2008. ISBN 978-80-904137-6-4. MITÁŠ, Václav, Duchovenská služba v penitenciárním prostředí, Praha, VDP, 2007 (Moodle) PIVOŇKA, Bohdan. Duchovní služba v postkomunistickém vězení, aneb Ohlédnutí za dvacetiletím Vězeňské duchovenské péče. Středokluky: Zdeněk Susa, 2018. ISBN 978-80-88084-16-7. http://www.vdpcr.eu/

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (23.09.2021)
Syllabus - Czech

V prvním bloku budou účastníci uvedeni do teoretických předpokladů vězeňské pastorace z perspektivy historické, biblické a prakticko-teologické.
Ve druhém bloku se seznámí se současnou praxí vězeňské pastorace v ČR, včetně jejího legislativního zakotvení.
Třetí blok tvoří exkurze ve věznici v malých skupinách.
V posledním bloku proběhne supervize absolvované exkurze a vyhodnocení celého kurzu.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (23.09.2021)
Course completion requirements - Czech

Účast na všech výukových blocích, včetně exkurze ve věznici.

Prokázání základních znalostí a zkušeností v rámci kolokvia při posledním výukovém bloku.

   
Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (23.09.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html